Socialistische Partij afdeling Oss


SP wil steun voor Gehandicapten voetbal

De SP heeft voorgesteld om het gehandicapten-voetbal bij TOP verder te ondersteunen. Jan van der Doelen zit namens de SP in de commissie Verenigingen.

Enkele jaren terug is er bij voetbalvereniging TOP Oss een begin gemaakt met het zogenaamde G-voetbal. Bij de start heeft de gemeente als waardering een bijdrage gegeven in het kader van de sportstimulering. Voor TOP was het G-voetbal een experiment en van de gemeente kwam de toezegging dat als het experiment zou slagen er later een beroep gedaan kon worden op een vaste bijdrage. De amateurafdeling van TOP heeft zich garant gesteld voor ondersteuning en begeleiding van de G-voetballers. Hierdoor wordt de vereniging met zeer hoge kosten geconfronteerd. Inmiddels zijn er al twee G-teams actief en is het experiment geslaagd. Daar komt nog bij de extra begeleiding in de busjes en de extra begeleiding bij trainingen en andere activiteiten. TOP en de G-voetballers hebben onze steun verdiend.

________________________________________________________

Deel: ' SP Oss wil steun voor gehandicapten voetbal '
Lees ook