In tegenstelling tot eerdere uitspraken van Kok dat er goede controle is op de kosten die door of namens bewindslieden worden gemaakt lijkt deze controle in de praktijk weinig voor te stellen. Declaratieformulieren worden namelijk alleen technisch en administratief bekeken. De uitgaven worden niet beoordeeld op hun rechtmatigheid.

Uit een artikel in de Nieuwe Revu van vandaag blijkt dat de interne accountantsdienst van het ministerie alleen de declaratieformulieren van de bewindslieden controleert. Bonnetjes worden niet gecontroleerd. Bovendien ontbreekt de controle door een externe accountantsdienst en oordeelt de Algemene Rekenkamer niet over de rechtmatigheid van de uitgaven. Daarnaast worden in veel gevallen uitgaven niet door de bewindslieden zelf maar door de staf van het ministerie gedeclareerd. Hierdoor wordt de controle nog verder bemoeilijkt.

De SP wil dat de controle op de declaraties van ministers en staatssecretarissen verbetert. SP-Kamerlid Agnes Kant: "Om iedere schijn van niet-integer handelen tegen te gaan moet alle onduidelijkheid worden weggenomen." Kant heeft hierover vandaag vragen gesteld aan Kok.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP over controle op declaraties bewindslieden '
Lees ook