SP

SP: overheid hield forse kritiek op studiehuis achter

Den Haag, 9 december 1999

De SP is geschokt over het bericht dat de overheid een onderzoeksrapport over het studiehuis bewust heeft achtergehouden. De reden om de publicatie ervan te voorkomen is het uiterst negatieve beeld van het studiehuis dat in het rapport naar voren komt.

Wetenschappers kregen reeds in 1997 de opdracht van de overheid om te onderzoeken wat de invloed van het studiehuis zou zijn. De uitkomst, het rapport De overheid als bovenmeester, is geschreven onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Jan Dirk Imelman. De belangrijkste conclusie: het studiehuis heeft desastreuze gevolgen voor het onderwijs. Goed onderwijs vereist een sterke, aanwezige docent en die valt weg met het studiehuis. Ook de nadruk op vaardigheden in plaats van op kennis vormt een serieuze bedreiging. Volgens de onderzoekers zal het studiehuis met name voor allochtone leerlingen en kinderen uit de lagere milieus een zware opgave zijn. SP-Kamerlid Harry van Bommel: 'Het is onaanvaardbaar dat het ministerie dit rapport heeft achtergehouden. De schokkende conclusies zijn opnieuw een bewijs dat het studiehuis dringend gesloten moet worden.' Het kamerlid zal de onthullingen aan de kaak stellen op 16 december aanstaande, wanneer het debat over het studiehuis plaatsvindt.

Inlichtingen:
Harry van Bommel: (070) 3182805 of (06) 22788043 Jasper van Dijk: (070) 3183805

09 dec 99 10:27

Deel: ' SP overheid hield forse kritiek op studiehuis achter '
Lees ook