ONDER EMBARGO TOT 21 SEPTEMBER 15.00 UUR

 

 

SP: PAARS IS ONS GROOTSTE MILLENIUMPROBLEEM

Als reactie op de Miljoenennota stelt de SP-fractie in de Tweede Kamer dat de paarse, neoliberale politiek het grootste milleniumprobleem is dat ons land treft. Het brute en brutale BRUTOPIA van Paars zouden we eigenlijk niet mee moeten nemen naar de volgende eeuw, maar de onderlinge cohesie van de drie coalitiepartijen is nog steeds zo groot dat een sprong naar een politiek die echte kansen voor alle mensen creëert nog in deze eeuw niet waarschijnlijk is.

Eén miljard lastenverlichting doorvoeren in een tijd dat de economie draait als een lier, is op z'n minst curieus. Blind voor alle problemen in de samenleving besluit het paarse kabinet het geld niet in te zetten voor zorg, onderwijs of armoede-bestrijding, maar om het grosso modo ten goede te laten komen aan iedereen.

De SP-fractie begrijpt niet dat PvdA en D66 niet harder aandringen op een aanpassing van het regeeraccoord. Steeds wordt gewezen op een begrotingsevenwicht in de toekomst, dan zou er pas gesproken kunnen worden over meer investeringen op bovengenoemde terreinen. De samenleving wordt een worst voor gehouden die we misschien nooit zullen mogen verorberen.

De Miljoenennota is wederom een visieloos stuk van paarse regenten die doof zijn voor de schreeuw van de samenleving. Het stuk is vast een goed kasboek, als leesboek kan het nu al naar De Slegte.

Deel: ' SP Paars is ons grootste milleniumprobleem '
Lees ook