Nieuws van de Socialistische Partij


Paarse arrogantie opnieuw onderstreept


12-11-99 KABINET GAAT GEWOON DOOR

De SP-fractie is verbolgen over de hooghartige wijze waarop het kabinet de mening van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neerlegt. De fractie wil aanstaande dinsdag een derde termijn van het debat met de regering om opheldering te krijgen van de kant van de regering.

Hoewel de hele Kamer -minus de VVD- van mening is dat er geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in en rond de Waddenzee mogen plaatsvinden, meent het kabinet toch door te moeten gaan met overleg met de NAM over de voorwaarden waaronder gaswinning kan plaatsvinden. "Dat is een waanzinnige verspilling van tijd, energie en geld", aldus SP-fractievoorzitter Marijnissen. Bovendien doet de opstelling van het kabinet geen recht aan de expliciete wil van de volksvertegenwoordiging. "De eis aan het kabinet een inhoudelijke en politieke reactie te geven op de motie Witteveen staat voor ons nog steeds rechtovereind. Het kabinet is een weg in geslagen die de Kamer niet wil. De Kamer heeft er recht op te weten of men die mening wenst te respecteren of niet", aldus Marijnissen.

Marijnissen wil aanstaande dinsdag bij de Regeling van werkzaamheden een derde termijn van het debat met de regering aanvragen om zo nog voor de stemming verdere duidelijkheid te krijgen over de precieze positie van de regering ten opzichte van de kamermeerderheid.

Deel: ' SP Paarse arrogantie opnieuw onderstreept '
Lees ook