Ingezonden persbericht

Den Haag, 2 oktober 2001

SP Tweede-Kamerlid Agnes Kant pleit morgen in het debat over thuis- en mantelzorg voor afschaffing van de regionale indicatieorganen. Kant: "Laat de vele ex- (wijk) verpleegkundigen, die werkzaam zijn op de kantoren van de RIO's, weer terugkeren naar de zorg in de wijken en breng het indiceren van zorg terug naar waar het hoort: namelijk bij de zorgverleners".

RIO's zijn verworden tot een log en bureaucratisch apparaat. De langere lijnen zorgen voor onnodig oponthoud en vertragen noodzakelijke tussentijdse aanpassingen.

Uit onderzoek blijkt dat de objectiviteit van de indicatiestelling te wensen overlaat terwijl dit mede een reden was om de RIO's op te richten.

Meer informatie: Agnes Kant, 06-51262918

Deel: ' SP pleit voor afschaffing regionale indicatieorganen '
Lees ook