Ingezonden persbericht

Den Haag, 29 augustus 2001

Tweede Kamerlid Agnes Kant wil dat minister Borst actie onderneemt om de Rutgers Huizen te behouden. 'Het kan niet zo zijn dat deze unieke en gespecialiseerde hulpverlening verdwijnt uit de Nederlandse samenleving,' aldus Kant. Aanstaande dinsdag zal ze in het mondelinge vragenuur de minister vragen te zoeken naar oplossingen om de Rutgers Huizen toch te kunnen laten voortbestaan.

Al in 1994 is er een start gemaakt met het terugdraaien van de subsidie omdat de sexuele hulpverlening moest overgaan naar de reguliere hulpverlening. Helaas heeft men toen waarschijnlijk de gevolgen - namelijk het geheel verdwijnen van deze belangrijke voorziening - niet helder voor ogen gehad en is het nu 1 minuut voor 12.

Dat het aantal hulpvragen gedaald is wil nog niet zeggen dat er in de samenleving geen behoefte is aan een plek waar men anoniem terecht kan voor sexuele problemen.

Het plan om de Rutgers Huizen onder te brengen bij Riagg's en/of abortusklinieken is volgens de SP geen goede optie. De Riagg heeft al aangegeven overvol te zitten waardoor men de hulpvragers niet zal kunnen helpen. Het samengaan met een abortuskliniek kan mogelijk drempelverhogend werken, waardoor de doelstelling van de Rutgers Stichting verloren gaat, namelijk toegang voor iedereen en de mogelijkeheid tot anonimiteit. Het is daarnaast de vraag of de huisartsen, gezien hun huidige werkdruk, tijd hebben om diep in te gaan op deze hulpvraag. Kant: 'Praten over je sexualiteit is al niet makkelijk dus dan moet je wel het gevoel hebben dat iemand tijd voor je heeft.' Ook nu kunnen mensen met vragen over sexualiteit naar hun huisarts maar deze weg blijkt toch meer hobbels te hebben dan de weg naar het Rutgers Huis.

Informatie: Agnes Kant 06-51262918

Deel: ' SP pleit voor behoud van de Rutgershuizen '
Lees ook