Den Haag, 5 april 2000

Volgens SP-kamerlid Van Bommel is de propedeusepremie van 1000 gulden die de Universiteit van Amsterdam aan 1e-jaars studenten biedt, niet meer dan een goedkope pr-stunt. Studenten econometrie zullen er naar zijn verwachting niet harder door studeren en voor studenten die hun propedeuse toch al in één jaar halen is het een extraatje dat geen studiedoel dient. Van Bommel meent dat de premie dan ook niet is bedoeld om studenten sneller te laten studeren maar om nieuwe studenten te lokken. "In de concurrentie om studenten halen instellingen steeds gekkere middelen uit de kast. Nog even en er worden computers en televisies uitgedeeld." Aldus Van Bommel.

Vragen aan de minister van OC & W:


1. Kent u het bericht 'Premie voor vlotte studenten economie'?

2. Gaat het hier om een publiciteitsstunt of heeft de Universiteit van Amsterdam serieus de verwachting dat studenten door de in het vooruitzicht gestelde premie hun propedeuse sneller zullen afronden?

3. Waar wordt deze premie uit bekostigd, en heeft u enig zicht op de totale besteding aan deze premie?


4. Vindt u dit een doelmatige besteding van de schaarse middelen waarover universiteiten beschikken? Kunt u toelichten waarom u dit vindt?

5. Deelt u de mening dat het instellen van deze premie kan leiden tot risicomijdend studiegedrag en dat het de voorkeur verdient wanneer instellingen het accent leggen op een goede studiebegeleiding in het eerste jaar?

Deel: ' SP propedeusepremie goedkope pr-stunt universiteit '
Lees ook