SP

SP: Prorail moet doorgelicht worden

Komende woensdag zal SP-Kamerlid Arda Gerkens aan minister de Boer van Verkeer en Waterstaat vragen om het bedrijf ProRail grondig door te lichten. De aanleiding hiervoor is dat steeds duidelijker wordt dat er een enorme onderhoudsachterstand van meer dan een miljard euro aan het spoor is ontstaan, terwijl Prorail dit tot voor kort ontkende.

Gerkens: 'Zo'n enorme onderhoudsachterstand kan niet van de ene op de andere dag ontstaan. Dat is ook nu duidelijk niet het geval. De gebruikers van het spoor, de machinisten, maken hier al jaren melding van. Railinfrabeheer, nu opgegegaan in ProRail, heeft dit echter ontkend. Een onderzoek zal uit moeten wijzen hoe dit overheidsbedrijf gehandeld heeft.'

De SP hoopt met het onderzoek boven water te krijgen hoe de onderhoudsachterstand ontstaan is, hoe de communicatie met het ministerie van Verkeer en Waterstaat verloopt en hoe (in)efficiënt ProRail werkt. Gerkens: 'Machinisten klagen steen en been over de slechte reparaties aan het spoor. Nieuw spoor betekent tegenwoordig niet meer dat het goed spoor is. Preventief onderhoud wordt ook steeds schaarser. Bovendien wordt er te weinig gekeken naar de werkelijke situatie en teveel naar de planning in de boekjes.'

Woensdag vergadert de Tweede Kamer met minister de Boer over het onderhoud van het spoor. De SP zal bij dit debat de minister om nader onderzoek vragen. Gerkens: 'Het zal een pittig debat worden woensdag. Ik zal de minister vragen hoe hij deze erfenis van Netelenbos gaat aanpakken. De minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het spoor en zal direct maatregelen moeten treffen om te zorgen dat ProRail haar zaakjes op orde krijgt.'

08 mrt 03 14:41

Deel: ' SP Prorail moet doorgelicht worden '
Lees ook