SP

SP: rantsoenering hulpmiddelen schandelijk

Voor het gebruik van de zakjes en andere stoma-hulpmiddelen zijn door het kabinet 'normen' opgesteld. Minister Borst vindt dat stoma-patiënten, mensen die door medische omstandigheden zijn aangewezen op een kunstmatige uitgang, het maar moeten gaan doen met maximaal 2 zakjes per dag. Middelen om geurtjes te vermijden worden helemaal niet meer vergoed, waardoor stoma-patiënten uit schaamte niet meer hun huis uit durven. SP-kamerlid Kant vindt ook dat er normen worden overschreden, namelijk de normen van fatsoen. De SP zal deze week in de Tweede Kamer eisen dat de bezuinigingsmaatregel wordt ingetrokken.

In de maatregel van Borst worden gebruikstermijnen en normen vastgesteld voor een aantal hulpmiddelen. Gehoormiddelen moeten voortaan niet 5 maar 7 jaar meegaan. Patiënten met incontinentie krijgen maximaal nog 5 luiers vergoed. Stoma-patiënten moeten het redden met 2 zakjes per dag. Daarnaast wordt 'plakmateriaal' om de zakjes te bevestigen beperkt tot 4 per week. Ondersteunende hulpmiddelen zoals geurverdrijvers, reinigingsmiddelen en afvalzakjes worden helemaal niet meer vergoed. Kant: ,,Ik vind het gewoon onfatsoenlijk van de minister dat ze zoiets durft voor te stellen. Net alsof mensen voor de lol een extra zakje pakken. Je ontneemt mensen op deze manier hun waardigheid en dat voor een paar centen.''
Uit brieven en telefoontjes van stoma-patiënten die Kant krijgt blijkt dat ze zonder de hulpmiddelen in een sociaal isolement zullen komen. De extra kosten kunnen oplopen tot enkele honderden guldens en dat is voor velen niet op te brengen. Het niet goed reinigen en niet vaak genoeg vervangen van het plakmateriaal vergroot het risico op loslaten en lekkages. Door dit gevoel van onveiligheid durven patiënten de deur niet uit. Hetzelfde geldt voor de angst en schaamte voor de reuk, waarvoor de geurmiddelen en speciale afvalzakjes voor de patiënten onontbeerlijk zijn.

De bezuinigingsmaatregel is in strijd met de eerdere belofte van de minister Borst dat patiënten niet de dupe mochten worden van bezuinigingen. Volgens Kant moeten niet de patiënten maar de mensen die geld verdienen aan de hulpmiddelen worden aangepakt. ,,Waarom moet zo'n stoma-zakje 12 gulden kosten? En het feit dat enkele luierfabrikanten deze zomer de prijs met 10-25 procent verlagen, geeft aan dat hier nog genoeg ruimte zit. Met een prijzenwet als stok achter de deur, zullen veel fabrikanten van medische hulpmiddelen volgen. Ook de distributieketen moet nodig ontlucht. Bijvoorbeeld door centrale inkoop. Er zijn zaken die je niet aan de vrije markt kunt overlaten.''

Voor meer info:
Agnes Kant: 0313-475846 b.g.g. 06-51111073


07 feb 99 08:18

Deel: ' SP protesteert tegen rantsoenering medische hulpmiddelen '
Lees ook