SP

SP: BELANGWEKKEND RAPPORT TIJDELIJKE COMMISSIE EVALUATIE OPSPORINGSMETHODEN LEGT SCHOKKENDE FEITEN BLOOT

Het goede nieuws dat de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden vandaag bekend maakte is dat de crisis in de opsporing voorbij is. Tegelijkertijd maakt het rapport melding van een aantal schokkende feiten. Zo blijkt onder meer dat parallel-importen cocaïne nog steeds plaatsvinden, dat verschillende informanten een dubbelrol hebben gespeeld en dat het Openbaar Ministerie met toestemming van onder meer het ministerie van Justitie een dubieuze deal heeft gesloten met een topcrimineel.

Daarnaast is het onbegrijpelijk dat het College van Procureurs-generaal en de minister van Justitie ook "na de periode van Van Traa" een passieve houding hebben aangenomen bij de implementatie van de normering van opsporingsmethoden.

De Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden heeft belangwekkend werk verricht. Het rapport dat zij vandaag heeft gepresenteerd geeft een goed beeld van de huidige praktijk van opsporingsmethoden.

Alhoewel gelukkig kan worden geconstateerd dat de crisis in de opsporing voorbij is, blijkt tegelijkertijd dat in de praktijk nog de nodige problemen heersen. Met name in het gebruik van de opsporingsmiddelen blijkt er bij politie en Justitie nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan. SP-Kamerlid Jan de Wit vindt het verbazingwekkend dat het College van Procureurs-generaal daarover wel richtlijnen heeft uitgevaardigd aan het Openbaar Ministerie, maar aan de implementatie geen verdere aandacht heeft geschonken. Ook de door de Commissie geconstateerde passieve houding van de toenmalige minister van Justitie vindt De Wit ronduit onbegrijpelijk. "De enquêtecommissie Van Traa constateerde in 1996 dat het ministerie van Justitie en het College onvoldoende hun verantwoordelijkheid hebben genomen; bij het lezen van het rapport van vandaag vraag ik mij af wat zij zich hier van hebben aangetrokken", aldus De Wit.

De bevindingen van de Commissie over onder meer parallel-importen, dubbelinformanten en een deal met een topcrimineel vindt De Wit schokkend. Nog vóór het zomerreces moet hier een debat over plaatsvinden met de minister van Justitie.

 

Inlichtingen:

Jan de Wit (070) 318 2807 of 06-22788042

 

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Rapport opsporingsmethoden legt schokkende feiten bloot '
Lees ook