SP

SP wil reactie kabinet op toenemend aantal burgerslachtoffers.

Vandaag troffen NAVO-raketten een flatgebouw in Novi Paraz: 11 doden. Gisteren vielen 17 burgerdoden bij een bombardement op het sanatorium in Surcutlica. Een dag daarvoor vonden minstens 11 burgers de dood toen de NAVO een brug in Varvarin bestookten. De NAVO gaat intussen steeds makkelijker om met deze zogenaamde 'collaterale schade'. De SP, die vanaf het begin tegenstander was van de bombardementen, wil van de regering een reactie op de snelle toename van het aantal burgerslachtoffers dat valt als gevolg van de bombardementen.

De eerste burgerdoden waren nog slachtoffers van missers, inmiddels worden er geen doekjes meer om gewonden dat de civiele infrastructuur van Joegoslavië voor de NAVO voortaan gewoon militaire doelen zijn.

Naast een duidelijke verschuiving in de doelen die de NAVO uitkiest om te bombarderen wordt ook de gehanteerde strategie met de dag gevaarlijker voor burgers. De aanval op de brug in Varvarin vond plaats rond het middaguur van het orthodoxe pinksterfeest; precies een moment waarop door burgers druk gebruik gemaakt werd van de brug.

Sinds enkele weken wordt ook gebruik gemaakt van clusterbommen. Deze zijn niet nauwkeurig te richten, treffen een zeer groot oppervlak en laten talloze blindgangers achter die nog lange tijd slachtoffers eisen. VN-rapporteur Robinson verklaart zich dan ook tegen het gebruik van deze bommen.

Naar de mening van fractievoorzitter Marijnissen was er al nooit sprake van 'een schone oorlog' op de Balkan. 'Het begint er nu steeds meer op te lijken dat ook de NAVO zich schuldig maakt aan het voeren van een 'vuile oorlog'. Ook de bewering van de NAVO dat zij alles in het werk stelt om burgerslachtoffers te vermijden kan niet meer worden waargemaakt', aldus Marijnissen. Vandaag heeft hij opheldering gevraagd aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

 


1. Kent u het bericht 'Navo erkent opnieuw missers' (1)?


2. Kunt u bevestigen of de NAVO vandaag een flat in Novi Paraz heeft beschoten en dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen?


3. Klopt het dat de raketten die de flat troffen eigenlijk bedoeld waren voor een televisiestudio? Zo ja, is de televisiestudio in Novi Paraz naar uw mening een legitiem militair doel?


5. Acht u het een legitieme militaire strategie om een vermeend militair doel te bestoken dat zo dicht bij een burgergebouw is gevestigd dat een misser onvermijdelijk burgerslachtoffers tot gevolg zal hebben? Zo ja, kunt u dat dan uitleggen? Zo nee, wat gaat u doen om de NAVO te bewegen haar strategie te herzien?


6. Kent u de berichten 'NAVO-raketten raken brug: 11 doden' (2) en 'Negen doden door aanval van NAVO op brug' (3)?


7. Kunt u bevestigen of bij de NAVO-aanval op de burg in Varvarin negen, elf of meer burgerslachtoffers zijn gevallen?


8. Bent u het eens met de bewering van de NAVO dat de brug in Varvarin een legitiem militair doelwit was?

Zo ja, wat is de militaire relevantie van deze specifieke brug?

Zo nee, bent u voornemens uw mening over de militaire relevantie van dit doelwit binnen de NAVO kenbaar te maken?


9. Bent u van mening dat het aanvallen van een brug op het middaguur van de orthodoxe pinksterdag een legitieme militaire strategie is en dat op deze wijze voldoende wordt geprobeerd burgerslachtoffers te vermijden?

10. In hoeverre acht u deze aanval in overeenstemming met bewering van de NAVO in haar acties alles te doen om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te vermijden? Bent u van mening dat deze pretentie bijstelling behoeft in het licht van deze aanval?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat gaat u binnen NAVO-verband ondernemen om de in haar publicaties en persconferenties voorgestelde zorgvuldigheid meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid?

11. Ziet u in de NAVO-aanval op de brug bij Varvarin een verschuiving in de NAVO-strategie met betrekking tot het kiezen van militaire dan wel burgerdoelen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, bent u het eens met deze verschuiving of gaat u uw afkeuring hiervan in NAVO-verband kenbaar maken?

12. Klopt het dat de luchtaanvallen op Joegoslavië steeds vaker en steeds meer burgerslachtoffers eisen? Zo ja, bent u dan ook van mening dat er inmiddels sprake is van een nieuwe balans in de relatie tussen militaire doelen en burgerslachtoffers en bent u bereid deze balans opnieuw te evalueren?

13. Bent u bekend met het rapport van de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, mevrouw Robinson, over onder andere haar bezoek aan Nis op 12 mei en haar ervaringen met clusterbommen die daar door de NAVO werden afgeworpen (5)?

14. Klopt het dat op dat moment een vliegveld en een radiostation het doelwit waren van de bombardementen?

15. Klopt het ook dat bij die aanval een marktplaats, een ziekenhuis en een school zijn getroffen?

16. Kent u de antwoorden van de minister van Defensie op vragen van het lid Van Bommel (SP) over het gebruik van clusterbommen in Joegoslavië (4)

17. Bent u nog steeds van mening dat clusterbommen alleen worden geworpen op grote militaire doelen, waarbij de kans op collaterale schade gering is, en van een hoogte waarbij zij nauwkeurig op het doel kunnen worden gebracht?

Zo ja, hoe interpreteert u dan het relaas van mevrouw Robinson over de aanval op Nis waarbij het centrum van de stad werd getroffen?

18. Bent u van mening dat het een legitime militaire strategie is om clusterbommen te gebruiken op of nabij burgerdoelen?

Meer informatie:
Johan van den Hout (070) 318 3820

(1) Teletekst NOS 1 juni 1999, 15.30 uur.
(2) Algemeen Dagblad 31 mei 1999
(3) Volkskrant 31 mei 1999
(4) Brief van de Minister van Defensie D 99001637 van 25 mei 1999 (5) 'Report by the High Commissioner on Human Rights on the situation of human rights in Kosovo' (VN Geneve, mei 1999)

 

Deel: ' SP reactie kabinet op toenemend aantal burgerslachtoffers '
Lees ook