SP: recyclen van PET-flessen verplicht stellen

Het is schandalig dat een groot deel van de afgedankte PET-flessen op de afvalberg belanden, omdat het voor fabrikanten voordeliger is om nieuwe grondstoffen te gebruiken. Hiermee wordt het argument ontkracht dat de fabrikanten van frisdranken destijds gebruikt hebben om de glazen statiegeldflessen weg te doen en over te schakelen op PET. Minister Pronk moet maatregelen nemen om hergebruik alsnog af te dwingen. Dat vindt de SP-Tweede-Kamerfractie naar aanleiding van het ontslag van 80 werknemers bij het bedrijf TM&S Polymers in Oosterhout, een bedrijf dat zich bezig hield met het recyclen van PET-granulaat. Het bedrijf kon de concurrentiestrijd met de leveranciers van 'virgin PET' niet langer meer volhouden, door de prijzenslag op de wereldmarkt.

Vragen SP:
 

1.
Heeft u kennis genomen van het artikel 'Recyclebare fles gaat weer de afvalberg op'?
 

2.
Klopt het dat het granulaat van Nederlandse PET-flessen momenteel geheel of gedeeltelijk gestort of verbrand wordt, omdat het voor fabrikanten van PET-flessen goedkoper is om 'virgin PET' te gebruiken? Zo ja: voor welk aandeel gebeurt dit?
 

3.
Bent u met mij van mening dat, indien het PET-granulaat niet hergebruikt wordt, een van de belangrijke argumenten wegvalt die enkele jaren geleden gebruikt zijn om -met name bij frisdranken- over te schakelen van glazen flessen naar PET-flessen?
 

4.
Is deze ontwikkeling strijdig met de letter of de geest van de afspraken, die in het kader van het convenant verpakkingen II gemaakt zijn?  

5.
Op welke wijze denkt u te voorkomen dat fabrikanten om economische redenen het beoogde hergebruik van PET-granulaat blijven frustreren?  
Inlichtingen:
Remi Poppe, tel.(06)53 35 93 94
Paulus Jansen, tel.(070)318 3802

Deel: ' SP recyclen van PET-flessen verplicht stellen '
Lees ook