Den Haag, 30 september 1999.

SP: Remkes moet zich niet verstoppen achter Huurcommissie

Hoewel de jaarlijkse huurverhoging wettelijk is beperkt tot maximaal 6,5%, blijken veel -met name particuliere- huisbazen zich hiervan weinig aan te trekken. SP-kamerlid Remi Poppe vindt dat staatssecretaris Remkes van volkshuisvesting in voorkomende gevallen zelf moet ingrijpen, in plaats van zich te verschuilen achter de Huurcommissie en de kantonrechter.

Uit het "jaarlijks verslag van de huurverhoging" van de Huurdersvereniging Amsterdam blijkt dat voor de 2000 huurders die in 1999 het spreekuur bezochten, de gevraagde huurverhoging gemiddeld 6,6% bedroeg. Ook bleek bij 71% van de woningen waarvoor een puntentelling was meegeleverd dat de gevraagde punthuur hoger was dan het wettelijk maximum. Het beeld stemt vrijwel overeen met de resultaten over 1998, er is dus geen enkele verbetering opgetreden. Toen stelde Poppe aan Remkes voor om huisbazen die willens en wetens de wet aan hun laars lappen te vervolgen wegens oplichting. De staatssecretaris vond dit toen niet nodig, omdat huurders die een onredelijk voorstel voor huurverhoging krijgen altijd naar de Huurcommissie of de kantonrechter kunnen stappen. Maar slechts een deel van de huurders heeft voldoende kennis en doorzettingsvermogen om dit daadwerkelijk te doen. Daardoor is het voor huisbazen zeer lucratief om een onwettig hoge huurverhoging te vragen: nee heb je, ja kan je krijgen!

Omdat de SP-fractie dit onjuist vindt, heeft zij de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris:

1. Heeft u kennis genomen van het "Verslag van de huurverhoging in Amsterdam in 1999" en herinnert u zich de antwoorden op mijn eerdere vragen naar aanleiding van een vergelijkbaar verslag over 1998?
2. Bent u bereid om na te gaan of de conclusies van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) kloppen, die stelt dat de gemiddelde huurverhoging over 1999 (gebaseerd op 2000 huurverhogingsvoorstellen die door de HA geinventariseerd zijn) maar liefst 6,6% bedroeg en dat in 71% van de gevallen waar een puntentelling werd meegeleverd de gevraagde huur hoger was dan de maximaal toegestane huur?

3. Bent u met ons van mening dat bij een herhaalde, systematische overtreding van het wettelijk maximum voor de huurverhoging op een schaal van vele duizenden woningen, een aktieve opstelling van de rijksoverheid gewenst is, omdat:


* de volkshuisvestingsdoelstellingen van die overheid ondermijnd worden;

* lang niet alle huurders de kennis hebben om onwettige huurverhogingen bij Huurcommissie en/of kantonrechter aan te vechten.


4. Hoe staat het met de actualisering van eerdere onderzoeken naar de toestand in de particuliere huursector? In hoeverre wordt de praktijkkennis van organisaties als de Huurdersvereniging Amsterdam en het Platform Tegen Hoge Huren uit Diemen al benut om het beeld over de werkelijke toestand van de particuliere huursector te verbeteren?

Ziet u mogelijkheden om hun inbreng te versterken?

Inlichtingen:
Remi Poppe, tel.(070)3182802, (06)53359394.
Paulus Jansen, tel.(070)3183802.

Deel: ' SP Remkes moet zich niet verstoppen achter Huurcommissie '
Lees ook