Ingezonden persbericht


"Openbaar debat over Amflora-aardappel nodig"

Brussel/Straatsburg, 10 maart 2010 - Er moet alsnog in de EU een openbaar debat komen over de verlening van een vergunning aan chemieconcern BASF, vindt de SP. De multinational kreeg afgelopen week na dertien jaar vruchteloos lobbyen onverwacht toch toestemming van de EU om genetisch gemanipuleerde aardappelen te telen. Vragen van Liotard aan de Europese Commissie hierover waren nog onbeantwoord. "De Europese Commissie vergunde BASF de teelt via een achterdeur-procedure. Kort tevoren was ons nog bezworen dat er geen beslissing in de lucht hing". SP'er Kartika Liotard schrijft vandaag in een spoedbericht aan Jo Leinen, voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement dat zij een openbaar debat wil over de zogeheten Amflora-aardappel. Liotard vreest dat resten van de aardappel onbedoeld in de voedselketen van mens of dier terechtkomen en dat Amflora's de werking van antibioticageneesmiddelen kunnen verhinderen.

Weggestemd

Afgelopen maandag negeerde een meerderheid van 185 tegen 85 leden van het Europees Parlement het verzoek dat Liotard samen met de Groenen had ingediend om er deze week in Straatsburg meteen over te debatteren. Ook CDA en PvdA wilden zo'n debat ontwijken. Bij monde van Martin Schulz, voorman van de Europese sociaaldemocraten, werd Liotards initiatief om procedurele redenen weggestemd, onder meer omdat het probleem nog in de bevoegde vakcommissie diende te worden behandeld. Kartika Liotard "De vergunningverlening lijkt een feit. Ze wordt door velen van ons in het Europees Parlement betwist, ongeacht de politieke groepering waartoe we behoren. Daarom wil ik dat de nieuwe Eurocommissaris John Dalli ons tekst en uitleg komt geven".Noot voor redacties

Deel: ' SP roept op tot openbaar debat over Amflora-aardappel '


Lees ook