SP: Salarisverhoging ministers onterecht

De SP-fractie heeft opnieuw vragen gesteld over de salarisverhoging voor ministers en staatssecretarissen. Dit extra salaris zou ter compensatie zijn van het fiscale nadeel door het gebruik van de dienstauto. De Hoge Raad bepaalde twee jaar geleden dat de bewindslieden hun dienstauto als auto van de zaak bij het inkomen moeten optellen.
De SP vindt de antwoorden van minister Peper en staatsecretaris Vermeend niet onvoldoende. Naar mening van de partij is het huidige salaris van ongeveer 17.000 per maand bruto ruim voldoende om van rond te komen. Een verhoging van 1000 per maand is zeer ongepast voor bewindslieden die zelf oproepen tot loonmatiging. Het Kamerlid Kant (SP) heeft daarom de volgende nieuwe vragen gesteld aan de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën:


1. Is aan bewindslieden die een duurdere dienstauto hebben een grotere salarisverhoging toegekend?

2. Kunt u een overzicht geven met welk bedrag de salarissen van welke bewindslieden zijn verhoogd?

3. Vindt u dat privé gebruik van dienstauto, om redenen van algemeen belang, voldoende reden is om het netto inkomen van bewindslieden middels een toeslag terug te brengen naar de situatie van vóór de uitspraak van de Hoge Raad op 5 februari 1997 (BNB 1997/160)?

4. Zo ja, wat vindt u dan van de overweging van de Hoge Raad dat "Privé gebruik ook onder deze omstandigheden privé gebruik blijft"?
5. Wat vindt u van de overweging van de Hoge Raad dat het forfaitaire karakter van de bijtelling zich niet verenigt met het maken van uitzonderingen?

6. Is de toeslag op het salaris niet het in de praktijk in stand houden van een uitzondering voor bewindslieden?

7. Klopt de uitspraak van Hay Consultants in Utrecht dat bedrijven slechts sporadisch vergoeden voor de fiscale bijtelling? (1) Zo nee, hoe vaak komt dit dan voor?

8. Vindt u het kabinetsbeleid om het woon-werk verkeer terug te dringen geloofwaardig als bewindslieden zichzelf voor fiscale maatregelen hieromtrent compenseren?

9. Vindt u dat bewindslieden vanwege het feit dat zij zowel werkgever als werknemer zijn, terughoudend moeten zijn met de hoogte van hun salaris? Zo ja, hoe verenigt u dat met de deze regeling? Zo nee, hoe is de is de salarisverhoging dan op een lijn te brengen met het door het kabinet uitgedragen beleid van loonmatiging?
10. In eerdere antwoorden gaf u aan dat het elke werkgever vrij staat voor fiscale maatregelen te compenseren. Hoe kunt u het moreel verantwoorden dat bewindslieden gecompenseerd worden voor hun eigen fiscale maatregelen?

Deel: ' SP Salarisverhoging ministers onterecht '
Lees ook