SP

SP: SCHOOLZWEMMEN IN LESPAKKET

SP-Kamerlid Kant pleit voor invoeren van verplicht schoolzwemmen. Vooral onder allochtone kinderen is het percentage dat zonder zwemdiploma van school komt, onverantwoord hoog. Uit eerder onderzoek bleek dat migrantenkinderen een grotere kans op overlijden hebben dan autochtone kinderen, onder andere vanwege het risico voor verdrinkingsgevaar.

Kant: "In een waterrijk land als het onze moet ieder kind goed leren zwemmen vanwege veiligheid. De enige garantie dat je met schoolzwemmen alle kinderen bereikt is als dit een basisvoorziening in het onderwijs wordt. Schoolzwemmen in het lespakket dus."

Kant heeft daarom de volgende vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Grote Steden Beleid


1. Heeft u kennis genomen van het overlijden van 2 allochtone jongeren in zwembaden in het weekend van 12 juni en erkent u dat allochtone kinderen zonder zwemdiploma een groot probleem vormen voor het zwembadpersoneel? (1)


2. Bent u het eens met de stelling van de Nationale Raad Zwemdiploma's (NRZ) dat voor optimale veiligheid scholieren voor het verlaten van de basisschool het diploma-B moeten halen?


3. Vindt u de situatie dat op 'witte' scholen 83% van de leerlingen en op 'zwarte' scholen slechts 49% van de leerlingen van school af komen met het diploma-B aanvaardbaar? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?


4. Kunt u inzicht geven in hoeveel gemeenten vang- en sleepnetconstructies zijn ingevoerd en in hoeverre deze succesvol zijn? (2)


5. Is het u bekend dat de NRZ op 1 september 2000 een proef begint met verplichte zwemles op zwarte scholen? Zo ja, is het waar dat dit plan al jaren bestaat maar dat een probleem is dat zwemles lastig is in te passen in het reguliere lesprogramma?


6. Wat is uw reactie op de NRZ die verplichte zwemles op zwarte scholen noodzakelijk acht, omdat zwemmen bij de meeste allochtonen 'niet in de cultuur past'?


7. Bent u bereid zwemmen weer op te nemen bij de kerndoelen van de lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs en in de bekostigingssystematiek van het basisonderwijs?

(1) Volkskrant 15 juni
(2) Kamervragen Marijnissen 8 oktober 1997 (97980235)

Voor meer info: Agnes Kant 0651262918

 

Deel: ' SP Schoolzwemmen in lespakket '
Lees ook