Provincie Overijssel

SP scoort goed in de StemWijzer

De Overijsselse StemWijzer trekt veel bezoekers. Al meer dan 4400 mensen hebben hun politieke voorkeur getest op de speciale provinciale website voor de Statenverkiezingen van 11 maart. De SP komt in een tussenstand als winnaar uit de bus.

In 25 procent van de gevallen heeft de StemWijzer geadviseerd op de Socialistische Partij te stemmen. De VVD is tweede. De ChristenUnie, D66 en GroenLinks doen het beduidend slechter.

De SP blijkt vooral veel medestanders te vinden in haar ideeen over gartis openbaar vervoer en de spreiding van migrantene SP blijkt vooral veel medestanders te vinden in haar ideeen over gratis openbaar vervoer en de spreiding van migranten.

Uitslag
De score van de SP is opvallend, maar zegt niets over de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen. De StemWijzer test de voorkeur van deelnemers, die moeten aangeven of ze het eens zijn met stellingen. Daarnaast kunnen de deelnemers aangeven welke thema?s ze belangrijk vinden. Met name lokale partijen oppositiepartijen hebben hierbij de kans zich te profileren met afwijkende standpunten.

Zo geeft de StemWijzer in Gelderland meestal het advies op Leefbaar Gelderland/De Groenen te gaan stemmen. En in Drentse StemWijzer wijst het vaakst de OPD aan, ofwel de Onafhankelijke Partij Drenthe.

De Overijsselse StemWijzer is onder meer te vinden op www.overijsselkiest.nl. Recente gegevens over de scores van de diverse vragen zijn hieronder te downloaden. Open stemwijzer-stats.doc stemwijzer-stats.doc

// Error:

SP scoort goed in de StemWijzer

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel

Overijssel steunt uitwisseling Thorbecke en OBD met Letland

Gedeputeerde Kamperman plant eerste boom Witharen

Forse subsidie voor leidraad externe veiligheid gemeenten

Overijsselse avond in Zwartsluis

Grootscheepse Dag van Overijssel op 8 maart

Provincie schenkt jeugd boek en voorstelling

Luxe weekeind en 2000 euro in speurtocht digiboerderij

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

GS onthouden zich van oordeel over moslim-internaat

© 25-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' SP scoort goed in de StemWijzer '
Lees ook