Nieuws van de Socialistische Partij


SP: slechts kleine groep profiteert van armoedebeleid

De SP juicht niet mee. "Natuurlijk zijn we blij met een verwachte afname van het aantal arme ouderen," aldus SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit, "maar wij trekken uit de armoedemonitor nog een aantal minder fraaie conclusies."

Ten eerste komt het aantal huishoudens met een laag inkomen door de verwachte daling weer net als begin jaren '90 op het nog steeds enorme aantal van 850.000 (dit was 250.000 in 1979.)

Ten tweede werkt de slogan van dit kabinet 'werk is de beste remedie tegen armoede' dus niet. De werkgelegenheidsgroei heeft nauwelijks invloed gehad op het armoedecijfer. Van de armen die werk vonden is het grootste deel het werk weer kwijt geraakt of al werkend arm gebleven.

Ten derde is de armoede onder werklozen, bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten nauwelijks gedaald. De koopkracht ligt bij de AOW-ers, naar verwachting, iets hoger dan in 1990, maar bij de andere categorieën uitkeringsontvangers nog lager.

Ten vierde hebben de huishoudens met een laag inkomen steeds meer moeite met rondkomen. Dit komt door de stijgende vaste lasten, met name de huur, de stijgende lokale lasten en zaken als ziektekosten. Ook dit jaar en volgend jaar stijgen de lokale lasten met 6 à 7 procent en ook de huren gaan weer meer dan de inflatie omhoog. Het reëel besteedbaar inkomen van uitkeringsontvangers is sinds 1977 met ruim 23 procent gedaald, zo meldde het CBS op 25 maart jongstleden.

Ten vijfde, last but not least: de arme huishoudens raken steeds verder achterop bij de rest van de samenleving. Terwijl de koek enorm is gegroeid, hebben de armere huishoudens hier niet van geprofiteerd. Uit de armoedemonitor blijkt dat de huishoudens met een laag inkomen totaal geen deel hebben gehad in de vermogensgroei. Ondertussen is het aantal miljonairs in zes jaar verdubbeld, is het vermogen van de 500 rijksten in Nederland in één jaar met 20 procent gegroeid, en is inmiddels 50 procent van alle bezit in handen van slechts 5 procent van de bevolking.

Deel: ' SP slechts kleine groep profiteert van armoedebeleid '
Lees ook