SP: Stagiaires risicoberoepen moeten beter worden begeleid

Het ongeluk van een 19-jarige stagiaire electrotechniek in een supermarkt in Dodewaard vormt voor de SP aanleiding om bij minister Hermans aan te dringen op betere begeleiding bij stages. Op dit moment ontbreekt het aan een wettelijke verplichting die bedrijven aan stage-contracten bindt. In die contracten wordt de begeleiding en het toezicht op de stagiair geregeld. Verder blijkt de aansprakelijkheid bij ongevallen niet vastgelegd. Omdat veel studenten, vooral in de technische vakken, risicovol werk doen, moet dit volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel snel geregeld worden. Hij stelt vandaag de volgende vragen aan minister Hermans:


1. Kent u het bericht "Positie stagiaires vaak slecht geregeld"?
2. Is het juist dat bij ongevallen op de stageplaats, veroorzaakt door gebrek aan ervaring of kennis, noch de school, noch het betreffende bedrijf wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld?
Indien ja, deelt u onze mening dat er een regeling moet komen voor de aansprakelijkheid bij ongeval op de stageplaats?

3. Is naar uw mening de veiligheid van stagiaires in risicovolle beroepen voldoende gewaarborgd?
Waarop baseert u die mening?

4. Is het juist dat bedrijven niet wettelijk verplicht zijn om afspraken met betrekking tot begeleiding en toezicht van stagiaires na te komen?

5. Deelt u onze mening dat deze tekortkoming weggenomen moet worden?

 

Deel: ' SP Stagiaires risicoberoepen moeten beter worden begeleid '
Lees ook