SP stelt Shell aansprakelijk voor gifbelt


12-02-1999

De Socialistische Partij heeft oliemaatschappij Shell vandaag aansprakelijk gesteld voor de ernstige milieuvervuiling op en rond een voormalige vuilstort in Nationaal Park De Biesbosch. Tussen 1963 en 1985 was Shell veruit de grootste klant van de zogenaamde "Stort van Troost". Uit onderzoek van het MilieuAlarmteam van de SP is komen vast te staan dat op de stort grote hoeveelheden (petro)chemisch afval liggen. Voor het storten van dergelijk afval is nooit vergunning verleend.

Met het plaatsen van een bord met daarop de tekst "Mede mogelijk gemaakt door Shell" heeft het MilieuAlarmteam van de SP vanochtend symbolisch de aandacht gevestigd op de problemen rond de Stort van Troost. Uit een door het MilieuAlarmteam samengesteld rapport, dat vandaag zowel aan de directie van Shell, als aan de betrokken ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat ter hand is gesteld, blijkt dat de voorgenomen sanering van de Stort van Troost al jaren in een impasse verkeert. Grootste struikelblok is de vraag wie voor de kosten moet opdraaien. De SP stelt nu dat Shell, als veruit belangrijkste vervuiler van de stort, financieel aansprakelijk gesteld moet worden.

SP-Tweede-Kamerlid Remi Poppe, die vanochtend aanwezig was bij de door het MilieuAlarmteam georganiseerde boottocht naar de voormalige stort, heeft inmiddels aangekondigd vragen te zullen stellen aan minister Pronk van VROM. Poppe: "Uit de situatie rond de Stort van Troost blijkt eens te meer dat het huidige saneringsbeleid absoluut niet voldoet. De procedures duren veel te lang en de vervuilers zelf worden buiten schot gelaten, waardoor de gemeenschap uiteindelijk opdraait voor de kosten. Daar moet verandering in komen."

Harry Voss, die onlangs Remi Poppe opvolgde als speciale "milieudetective" van de Socialistische Partij, heeft al aangekondigd dat zonodig consumentenacties tegen Shell gevoerd zullen worden, als het bedrijf zijn verantwoordelijkheid blijft ontlopen.

Meer info: MilieuAlarmteam SP, Harry Vos, tel. 010-2435555

Deel: ' SP stelt Shell aansprakelijk voor gifbelt De Biesbosch '
Lees ook