Rotterdam, 27 januari 2000

SP stelt voorlopig moratorium op partijsponsoring voor

"DEUR DICHT DOEN NU HET NOG KAN"

De SP wil andere politieke partijen voorstellen om op basis van vrijwilligheid tot na de Kamerverkiezingen van 2002 af te zien van het sluiten van sponsorcontracten met het bedrijfsleven. De nieuwe wet op de partijfinanciering maakt in principe ongelimiteerde sponsoring mogelijk, maar de recente onthullingen in het buitenland over financiële relaties tussen ondernemingen en politiek maken het dringend gewenst om te overleggen of wat kan gebeuren ook zou moeten gebeuren. De SP komt tot haar voorstel nadat vanmorgen politieke partijen en minister Peper overleg pleegden over de kwestie van de partijfinanciering.

Door sterk teruglopend ledental verkeren veel partijen in financiële moeilijkheden. Sponsoring zou daar een oplossing voor kunnen bieden. Met name de VVD lijkt verregaande plannen te hebben om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden tot sponsoring. Ook vanuit CDA en D66 zijn al voorstellen op tafel gelegd. Tot daadwerkelijke sponsorcontracten is het echter nog niet gekomen. PvdA, GroenLinks en SP wijzen sponsoring af en maken zich grote zorgen over allerlei mogelijke niet-gewenste gevolgen. Volgens SP-secretaris Kox, die vanmorgen aan het overleg deelnam, is het daarom in ieder geval zaak de deur dicht te doen nu het nog kan en te voorkomen dat nu onomkeerbare stappen gezet worden door een of meer partijen. Indien één partij sponsorcontracten gaat sluiten, zal dat naar alle waarschijnlijkheid een sneeuwbaleffect opleveren. Een van de uitkomsten kan zijn dat de bedragen die nu in verkiezingscampagnes geïnvesteerd worden, snel tot veel grotere hoogten zullen oplopen. Volgens de SP kan dat leiden tot veramerikanisering van de politiek, terwijl daar eigenlijk geen enkele partij op uit is. Ook vreest de SP een verdere marginalisering van de leden van politieke partijen, terwijl juist in het werven en vasthouden van nieuwe leden de oplossing van veel problemen ligt. De SP spreekt uit ervaring. Sedert 1994 is ze de snelst groeiende partij van het land, terwijl ook de participatiegraad van haar leden beduidend boven het gemiddelde ligt. SP-secretaris Kox wil proberen met andere partijen af te spreken om in ieder geval tot en met de Kamerverkiezingen van 2002 geen sponsorcontracten aan te gaan. Met zo’n vrijwillige afspraak tussen alle partijen in de Kamer wil de SP ruimte creëren voor verder debat over deze heikele kwestie en overhaaste acties voorkomen. Tijdens het overleg vandaag op het ministerie liet minister Peper blijken zelf geen voorstander van sponsoring te zijn, maar geen wettelijke middelen te hebben daartegen iets te ondernemen.
Het SP-partijbestuur buigt zich morgen over verdere uitwerking van het voorstel.


___________________

Meer informatie: T. Kox 013 5435380, 06 51329760, 010 2435548

Deel: ' SP stelt voorlopig moratorium op partijsponsoring voor '
Lees ook