SP

Tabak van acties industrie gericht op jongeren

SP-Kamerlid Kant wil van minister Borst weten welke maatregelen zij neemt om te beletten dat de de tabaksindustrie op alle mogelijke manieren jongeren tot roken overhaalt. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die op hun twintigste nog niet roken, dat slechts hoogst zelden alsnog gaan doen. De tabaksindustrie lijkt dan ook geen enkele scrupule te kennen om deze groep voor haar te winnen. Naast reclame is zij bijvoorbeeld volop aan het experimenteren met nieuwe smaken om vooral kinderen aan het roken te krijgen. Kant wil ook van minister Borst weten wat zij gaat doen als op 18 mei de zelfregulerende reclamecode afloopt en een wettelijk reclameverbod nog niet in werking is.
Kant heeft daarom de volgende vragen aan minister Borst gesteld.


1. Is het u bekend dat de tabaksindustrie volop aan het experimenteren is met nieuwe smaken voor sigaretten om vooral kinderen aan het roken te krijgen zoals antirookorganisaties in Engeland beweren? (1)

2. Maakt u zich evenals het Britse ministerie zorgen over deze ontwikkelingen?

3. Zijn in Nederland, evenals in Groot-Brittannië een grote hoeveelheid stoffen toegestaan als toe te voegen ingredinten aan tabak, waaronder ondermeer cacao, vanille, honing en allerhande fruitextracten? Zo ja, hoe denkt u over een drastische beperking van deze lijst?

4. Erkent u dat de tabaksindustrie zich uit economische redenen vooral zal blijven richten op minderjarigen, zeker omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren die op hun twintigste nog niet roken, dat slechts hoogst zelden alsnog gaan doen? Zo ja, houdt het ministerie deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunt u inzicht geven in de methoden die de tabaksindustrie hanteert om jongeren te bereiken?

5. Wanneer kan de Kamer het wetsvoorstel terugdringing van tabaksreclame verwachten en zal zich dit ook uitstrekken tot sponsoring?

6. Is het waar dat 18 mei de zelfregulerende Reclamecode afloopt en dat het wetsvoorstel over terugdringing van tabaksreclame dan nog niet in werking zal zijn? Zo ja, gaat u dit gat opvullen door afspraken te maken met de industrie? Zo nee, welke mogelijkheden heeft u om de industrie te stoppen indien ze overgaat tot ongewenste reclamecampagnes?

7. Acht u de kans reëel dat de tabaksindustrie gebruik zal gaan maken van andere methoden om jongeren te bereiken als de weg via reclame afgesneden wordt? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen?

8. Is het waar dat ook in Nederland de tabaksindustrie nog succesvol in die zin dat het percentage rokers onder jongeren toeneemt en kunt u inzicht geven in deze trend? Zo ja, denkt u dat het gevoerde beleid voldoende is om deze trend tegen te gaan?

(1) Gelders Dagblad van 25 januari 1999

Deel: ' SP stelt vragen aan Borst over tabaksreclame '
Lees ook