Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: Geïnteresseerd in het verkiezingsprogramma van de SP? Je treft het - verkort én uitgebreid - op de pagina "Actieprogramma".

SP steunt acties omroeppersoneel

18-03-99 De SP heeft vandaag een solidariteitsverklaring gestuurd aan het actievoerend omroeppersoneel. Het wordt hoog tijd dat er na acht maanden onderhandelen nu eindelijk eens een nieuwe CAO komt.

De SP kan de eisen van het omroeppersoneel van harte ondersteunen. De loonachterstand dient te worden weggewerkt. De positie van free-lancers moet worden verbeterd met een goede overgangsregeling voor de zomerperiode. In plaats van demotie dienen de omroepen een beter ouderenbeleid te ontwikkelen.

Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel moet de huidige staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, die de publieke omroep hoog in het vaandel heeft, toch op z'n minst begrip kunnen opbrengen voor de acties. Onlangs heeft Van Bommel hem gevraagd of de VARA-directie mag bepalen op welke manier het omroeppersoneel actievoert. Op laste van de VARA-directie was het actiespotje uit Spijkertijd geknipt. Volgens Van Bommel is dit in strijd met het stakingsrecht. Hij hoopt dat Van der Ploeg de bemoeizucht van de VARA-directie afwijst.

Bijlage: solidariteitsverklaring

FNV KIEM
NVJ
CNV MEDIA
De Unie
Aan de actiecomités van de verschillende omroepen

Den Haag, 18 maart 1999

Beste actievoerders,

De duur van de actiespotjes loopt steeds verder op. Morgen zullen verschillende live-programma's worden gehalveerd. Een volledige staking volgende week lijkt onvermijdelijk. Kortom, de acties van het omroeppersoneel verharden zich. De SP vindt de acties zeer gerechtvaardigd. Het wordt hoog tijd dat er na acht maanden onderhandelen nu eindelijk een nieuwe CAO komt.

In die nieuwe CAO dient de loonachterstand te worden weggewerkt. De positie van free-lancers moet worden verbeterd met een goede overgangsregeling voor de zomerperiode. In plaats van demotie dienen de omroepen een beter ouderenbeleid te ontwikkelen. De SP kan deze eisen van harte ondersteunen.

De huidige staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, die de publieke omroep hoog in het vaandel heeft, moet toch op z'n minst begrip kunnen opbrengen voor jullie acties. Onlangs hebben wij hem gevraagd of de VARA-directie mag bepalen op welke manier het omroeppersoneel actievoert. Op laste van de VARA-directie was immers het actiespotje uit Spijkertijd geknipt. Volgens ons is dit in strijd met het stakingsrecht. Wij hopen dat Van der Ploeg de bemoeizucht van de VARA-directie afwijst.

Wij hopen dat jullie acties op korte termijn vruchten zullen afwerpen zodat jullie weer kunnen gaan doen waar jullie goed in zijn: het maken van goede programma's. Waar mogelijk zullen wij jullie eisen in de Tweede Kamer politiek kracht bijzetten.

Veel succes in jullie strijd!

Harry van Bommel
Tweede-Kamerlid SP
Woordvoerder Media

Deel: ' SP steunt acties omroeppersoneel '
Lees ook