NS laat gehandicapten staan

De SP is zeer verontwaardigd over plannen van de NS om de individuele vervoersvoorziening voor gehandicapten, die zij nu op ruim 200 stations bieden, per 1 oktober geheel stop te zetten. Een tipgever meldde via de SP-alarmlijn de negatieve gevolgen van de maatregel die het gevolg is van de komst van Traxx, het 'deur-tot-deurvervoer' van Connexxion. Traxx zal de service van NS-dochter Transvision overnemen, maar biedt de service slechts op 16 stations. NS heeft de voornemens bevestigd.

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft vandaag minister Netelenbos om opheldering gevraagd.

Traxx vervangt het oude Ketenvervoer van Transvision en zou een verbetering voor gehandicapten moeten zijn, omdat niet alle gemeenten in Nederland meededen met de Ketenkaart van Transvision. Echter, doordat het aantal stations waarvan door gehandicapten gebruik kan worden gemaakt drastisch wordt verkleind, is het in de praktijk voor veel gehandicapten veel omslachtiger en bovendien duurder.

De Alarmlijn-melding bij de SP betrof een mevrouw die voorheen met een taxi naar het station in haar woonplaats Venlo ging, daar op de trein stapte en in Breda door haar zoon van het station werd gehaald. In de toekomst wordt ze met een Traxx-busje opgehaald, naar Sittard gebracht, met de trein naar Den Bosch vervoerd en dan weer per busje naar Breda gebracht. Van deur tot deur, dat wel, maar veel langer en voor elke kilometer OV wordt betaald. De goedkoopste oplossing blijkt een rolstoeltaxi voor het hele traject te zijn.

Kamerlid Van Bommel wil van minister Netelenbos weten of zij van de plannen op de hoogte is. Volgens hem staan de voorstellen haaks op het regeerakkoord. Hij dringt er daarom op aan dat de minister afspraken maakt met NS zodat de individuele vervoersvoorziening op alle stations blijft bestaan. Hij heeft de volgende vragen gesteld:1. Bent u op de hoogte van het voornemen van NS om het aantal stations waar individuele vervoersvoorzieningen worden geboden aan reizigers met een handicap terug te brengen van ruim 200 naar nul?

2. Is dit een direct gevolg van de komst van de nieuwe reisservice Traxx, die deze service zal bieden op slechts 16 stations?
3. Is het juist dat door de komst van Traxx er weliswaar 'deur-tot-deurvervoer' ontstaat in bijna het hele land, maar dat doordat er nog slechts op 16 stations gehandicapten service zal worden geboden, dit vervoer mogelijk een langere reistijd en hogere kosten met zich meebrengt? Indien ja, deelt u onze mening dat dit onwenselijk is en dat het de voorkeur verdient dat NS op haar stations individuele reisvoorzieningen blijft bieden?

4. Bent u bereid afspraken te maken met NS om een beperking van de individuele reisvoorziening voor gehandicapten zoveel mogelijk te voorkomen?
5. Hoe verhouden de voornemens van NS zich tot de in het Regeerakkoord opgenomen afspraak dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap daadwerkelijk moet verbeteren?

Meer informatie:

Harry van Bommel, 06-2278 8043
Tuur Elzinga, (070) 318 3810

Deel: ' SP Tweede Kamerfractie "NS laat gehandicapten staan" '
Lees ook