SP

Uitspraak OPTA bedreiging sociale werkplaatsen

Uitspraak OPTA bedreiging sociale werkplaatsen

De SP-Tweede Kamerfractie wil opheldering van de ministers Netelenbos en De Vries over de uitspraak van het toezichthoudend orgaan voor de Post- en Telecomsector OPTA inzake post-verspreiding door sociale werkplaatsen in opdracht van gemeenten. OPTA wil dat de gemeenten Den Bosch, Oss en Enschedé uiterlijk per 1 september 1999 stoppen met het in eigen beheer bezorgen van gemeentelijke post, via personeel van de sociale werkplaats. De SP vindt het onduldbaar dat op grond van een wetartikel dat concurrentie-vervalsing moet tegengaan gemeenten gefrustreerd worden bij het aan werk helpen van mensen, die op de reguliere arbeidsmarkt nauwelijks kansen krijgen.

Vragen SP:


1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van OPTA, dat de gemeenten Den Bosch, Enschedé en Oss per 1 september a.s. hun eigen post niet meer mogen laten bezorgen door de sociale werkplaatsen, omdat hiermee het monopolie dat de TNT Post Groep (TPG) krachtens de Postwet is toegekend voor het bezorgen van brieven tot 500 gram wordt geschonden?

2. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid bij de betreffende sociale werkplaatsen?

3. Deelt u de opvatting van OPTA dat gemeenten die hun post laten bezorgen door een eigen organisatie - in dit geval de sociale werkplaats- niet vallen onder de uitzonderingspositie, zoals geformuleerd in artikel 12, lid 2c van de Postwet, omdat de post niet afkomstig zou zijn vanaf één adres en er sprake is van bedrijfsmatig vervoer?

4. Zo ja: was dit expliciet de bedoeling van de wetgever of is hier sprake van een onbedoeld effect?

5. Heeft de uitspraak van OPTA ook consequenties voor de stadspostdiensten, en zo nee: wordt hier met twee maten gemeten?

6. Is het juist dat TNT Post Groep zelf bezorgdiensten uitbesteedt via sociale werkplaatsen, dat dit ook is toegestaan krachtens artikel 12 lid 2b van de Postwet, en dat het enige verschil met het rechtstreeks verzorgen van postbezorging door sociale werkplaatsen is dat nu de winst bij TPG terecht komt?

7. Bent u met ons van mening dat deze uitspraak van OPTA een directe ondermijning betekent van het bestaansrecht van de sociale werkplaatsen, terwijl deze een cruciale rol spelen in het bieden van werkgelegenheid aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt nauwelijks kansen krijgen?

8. Heeft u mogelijkheden, en bent u bereid om deze te gebruiken, om de TNT Postgroep, die krachtens de Postwet momenteel het exclusieve monopolie heeft op het bezorgen van post tot 500 gram, te dwingen om de werknemers van Sociale Werkplaatsen die door deze uitspraak van OPTA hun baan dreigen kwijt te raken in dienst te nemen?

Inlichtingen:
Paulus Jansen, tel.(070)3183802

Deel: ' SP uitspraak OPTA bedreigt sociale werkplaatsen '
Lees ook