Socialistische Partij afdeling Utrecht

GEZAMELIJK PERSBERICHT

Fracties Socialistische Partij en Inwonerspartijen

Provinciale Staten Utrecht

Utrecht, 17 maart 2000.

SP en Inwonerspartijen willen opheldering steun provincie aan doorstart UCP

De fracties van de Socialistische Partij en de Inwonerspartijen willen tijdens de provinciale statenvergadering van 20 maart a.s. opheldering van gedeputeerde Robbertsen (economische zaken) over zijn uitspraken met betrekking tot het Utrecht Centrum Project. Robbertsen liet zich deze week op Radio M zeer positief uit over een doorstart van het UCP, zonder hierover de Staten geraadpleegd te hebben. De doorstart ligt onder vuur, omdat het UCP-project al drie keer op de klippen is gelopen, inmiddels al tientallen miljoenen aan voorbereidingskosten gemaakt zijn en nog niet duidelijk is wie met deze zwarte piet blijft zitten. De SP en de inwonerspartijen dringen er ook op aan dat Commissaris van de Koningin Staal zich terugtrekt als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. De samenwerkingsovereenkomst werd begin maart opgeblazen door de Jaarbeurs en Winkelbeleggingen Nederland (WBN). Het bestuurslidmaatschap kan naar de mening van de fracties leiden tot belangenverstrengeling.

De fracties willen tijdens de statenvergadering de volgende vragen aan de orde stellen:


1. Spreken Gedeputeerde Staten uitsluitend morele steun uit jegens het projekt, of wordt ook financiële steun niet uitgesloten? Tijdens het interview met Radio M leek gedeputeerde Robbertsen dit niet uit te sluiten.


2. Indien financiële steun niet wordt uitgesloten: op welke titel denkt u die te verstrekken en met welke dekking?

3. Waarom spreken GS overhaast hun steun uit voor een doorstart, zonder dat de financiële consequenties van de vorige PPS avonturen nog niet eens bekend zijn?


4. Zou het niet verstandiger zijn om de provinciale adhesie en lobby te beperken tot die publieke elementen uit het UCP plan, zoals een verbetering van de openbaar vervoer aansluitingen en de oost-west-verbindingen, die algemene steun genieten?

5. Zou het gezien de rol van de Jaarbeurs bij het opblazen van de samenwerkingsovereenkomst niet voor de hand liggen dat CvdK Staal zich terugtrekt als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs?
Inlichtingen:

P.Jansen (SP), tel.(06) 51844755

J.Bakker (Inwonerspartijen), tel.(0348) 442016

Deel: ' SP Utrecht opheldering steun Provincie aan doorstart UCP '
Lees ook