Socialistische Partij afdeling Utrecht

PERSBERICHT
SP: sneltram Nieuwegein moet vrije baan krijgen

Utrecht, 6 oktober 1999

SP-fractie Provinciale Staten Utrecht

De statenfractie van de Socialistische Partij wil dat de sneltram Utrecht-Nieuwegein/Ijsselstein zo snel mogelijk een vrije baan krijgt. Aanleiding is de tiende dode sinds de opening die vorige week op een gelijkvloerse kruising te betreuren was.

De SP-fractie vindt de reactie van het gemeentebestuur van Nieuwegein op het ongeluk ondoordacht. Behalve de tien doden zijn er sinds 1977 ook al meer dan 50 ernstige gewonden gevallen, en het totaal aantal ongelukken loopt inmiddels op naar de 400. Ieder ongeluk zorgt ook nog eens voor grote vertraging in de dienstregeling, omdat de sporen (soms in twee richtingen) voor gemiddeld een tot twee uur geblokkeerd worden. Reizigers die zekerheid willen hebben over een stipte dienstregeling stappen dan toch weer in de auto.

De SP pleit -net als oud-directeur Brouwer van het GVU en verkeerskundige Wolfgang Spier van Leefbaar Utrecht- voor de aanleg van een vrije trambaan. Dat kan door middel van overwegen met spoorbomen, zoals bijvoorbeeld met veel succes in Rotterdam gebeurd is. Nadeel hiervan is wel een extra wachttijd van ongeveer tien seconden per trampassage voor het kruisend verkeer. Voor de drukste kruisingen zou daarom de aanleg van fly-overs voor de tram overwogen moeten worden. Ook dit is een oplossing die in Rotterdam al minstens
25 jaar met succes in gebruik is. Bij deze oplossing snijdt het mes aan twee kanten: de tram kan harder doorrijden en het kruisend verkeer wordt niet gehinderd.

SP-Statenlid Paulus Jansen is van mening dat een investering van 50 tot 100 miljoen gulden in een vrije trambaan terugverdiend kan worden door een verbeterde produktiviteit van de tram. Ook zullen als de gemiddelde snelheid omhoog gaat meer reizigers gebruik gaan maken van de tram, wat meer inkomsten oplevert.

De SP heeft tijdens de begrotingsvergadering van de statencommissie verkeer op 23 september jl. aangedrongen om een deel van de investeringsruimte van de provincie het het regiobestuur (BRU) in te zetten voor een integrale verbetering van de Nieuwegeinlijn, met inbegrip van een vrije baan. Het recente ernstige onderzoek onderstreept de noodzaak van zon ingreep.

Inlichtingen:
P.F.C. Jansen,
tel.(070)3183802 (overdag),
tel.(030)2884152 (avond/weekend)

Deel: ' SP Utrecht sneltram Nieuwegein moet vrije baan krijgen '
Lees ook