Socialistische Partij afdeling Utrecht

PERSBERICHT SP gemeenteraadsfractie Utrecht
Utrecht, 6 september 2001.

SP: stadsvernieuwingsurgenten hebben recht op voorrang

Wethouder Van Kleef houdt zich bezig met verdeel-en-heers-praktijken door voor te stellen om urgente woningzoekenden niet langer voorrang te geven bij de toewijzing van populaire huurwoningen. Het grootste deel van de urgenten bestaat uit huurders die vanwege sloop of renovatie gedwongen moeten verhuizen. Zij mogen als tegenprestatie best een streepje voor houden, vindt de SP-gemeenteraadsfractie. Aanleiding is een voorstel van de PvdA-wethouder volkshuisvesting, dat 11 september in de raadscommissie ROW besproken wordt.

Volgens Van Kleef wordt er door huurders steeds meer geklaagd dat urgenten de mooiste woningen voor hun neus wegkapen. De laatste anderhalf jaar is 40% van de meest geliefde woningen toegewezen aan urgenten, terwijl deze maar 15% van de reacties op het woningaanbod vertegenwoordigden.

SP-woordvoerder Jansen vindt dat het voorstel volkomen voorbijgaat aan de werkelijke oorzaken van het probleem. Een aantal populaire wijken, met name in en rond de binnenstad, heeft een laag percentage sociale huur, dat in sommige gevallen door verkoop zelfs nog gedaald is. Aan de andere kant neemt het aantal urgenten toe, omdat de woningcorporaties, mede op aandrang van de overheid, gestart zijn met een grootscheepse herstructureringsoperatie. Hierbij zullen alleen al in de stad Utrecht de komende 12 jaar 9.000 woningen gesloopt en 3.000 gerenoveerd worden. Al deze mensen moeten gedwongen hun huis uit. Ze zoeken dus niet voor hun lol een ander huis, maar omdat de huisbaas en de overheid dat besloten hebben. De uitkering, die ze ontvangen voor de verhuis- en herinrichtingskosten, is onlangs verhoogd maar nog steeds minder dan de werkelijke kosten. Volgens het beleid van de woningcorporaties mogen deze stadsvernieuwingsurgenten bij het zoeken van een ander huis geen "wooncarriere" maken, dus opschuiven naar een mooier huis. Door het voorstel van B&W zou nu ook nog de weg naar een aantrekkelijker wijk afgesneden worden.

De SP constateert dat op deze manier een nieuwe groep stadsvernieuwingsnomaden gekweekt wordt, die vanuit hun sloopwoning naar een toekomstige sloopwoning doorschuiven. Het is naar haar mening uitstekend te verdedigen dat ook de huurders uit de herstructureringswijken iets met deze operatie opschieten. De fractie wil dat Van Kleef in plaats van haar verdeel-en-heers-voorstel er voor zorgt dat het sociale woningaanbod in de regiogemeenten wordt verhoogd, zodat de Utrechtse woningzoekenden -urgent of niet- in de toekomst méér te kiezen hebben. Ook zal er op korte termijn een plan moeten komen voor een betere afstemming van sloop, renovatie en nieuwbouwstromen. gebeurt dit niet dan zal de stroom urgente woningzoekenden de woningmarkt compleet verstoppen.

Inlichtingen:

P.Jansen, (06) 51844755.

Deel: ' SP Utrecht wil urgentie handhaven bij stadsvernieuwing '
Lees ook