Utrecht, 8 februari 2000.

PERSBERICHT
(2 pagina"s)

SP: provincie moet alle zandafgravingen inventariseren op afvaldumping
De SP-fractie van Provinciale Staten Utrecht wil dat het provinciebestuur zo snel mogelijk een inventarisatie maakt van alle zandafgravingen in de provincie, waar mogelijk in het verleden afval gestort is. Directe aanleiding voor de vragen is de dreiging dat nu al voor de derde keer binnen drie jaar een voormalige zandafgraving gesloten dreigt te worden voor de waterrecreatie. Eerder besloot het Utrechtse provinciebestuur de Nedereindse Plas bij Ijsselstein te sluiten voor zwemmers en surfers, toen bleek dat in de periode tot 1975 in strijd met de vergunningsvoorschriften op grote schaal chemisch afval in de plas gestort is. De zandafgraving langs de A12 bij verkeersplein Laagraven komt evenmin beschikbaar voor waterrecreatie, omdat niet duidelijk is welke afvalstoffen hier precies in liggen. In plaats hiervan wordt momenteel een nieuwe recreatieplas gegraven. Bij de eventuele sluiting van de plas Strijkviertel zou in de directe omgeving van de stad Utrecht voorlopig de laatste mogelijkheid om gratis te zwemmen verdwijnen. De SP vindt daarom dat de provincie alles op alles moet zetten om betaalbare en veilige zwemgelegenheden in de open lucht veilig te stellen.
Statenlid Paulus Jansen en milieudeskundige Ton Witteman stellen daarom voor om zo snel mogelijk een inventarisatie te maken van alle andere potentiële "probleemplassen" in de provincie. Zo vermoeden zij dat ook de plas ten oosten van fort Blauwkapel bij de Utrechtse wijk Voordorp vol ligt met afval. Bij deze inventarisatie zou gestart moeten worden met een historisch onderzoek, omdat het meestal gaat om dumpingen in de periode 1930-1975. Hierbij zouden ook omwonenden, ex-werknemers van bedrijven bij betrokken moeten worden, omdat die vaak meer weten dan in de bewaarde dossiers staat. Waar nodig dienen vervolgens onderwaterinspecties en chemische analyse van grond- en oppervlaktewater meer duidelijkheid te geven over de mogelijke risico"s van gestort afval voor de veiligheid en gezondheid van zwemmers en voor de besmetting van het grondwater. Als laatste stap zouden de gevaarlijke locaties gesaneerd of ingepakt moeten worden.
Inlichtingen:
Paulus Jansen, (06)51844755
Ton Witteman, (06)54677170.
Bijlage: vragen SP aan Gedeputeerde Staten Utrecht
1.In welke zandafgravingen in de provincie Utrecht is (mogelijkerwijs) in het verleden -legaal of illegaal- afval gestort? Voor welke plassen is de provincie Utrecht bevoegd gezag inzake de milieuhandhaving? In welke gevallen is er gestort met vergunning van de provincie Utrecht? Wie zijn eigenaar van deze plassen? Welke plassen zijn openbaar toegankelijk?
2. Bent u bereid om de statencommissie Water en Milieu zo spoedig mogelijk een plan van aanpak voor te leggen voor een systematische inventarisatie van mogelijke verontreiniging van deze zandafgravingen door afval en/of lozingen, waarbij zowel milieu-, gezondheids- als veiligheidsaspecten worden meegenomen?

3. Op grond van welke criteria heeft u besloten om de zandafgraving Laagraven na de ontwikkeling van het recreatiegebied Groenraven niet vrij te geven voor zwemmen en surfen?
Is de plas Strijkviertel naar uw mening op grond van dezelfde criteria wel geschikt als zwem- en surfwater?

Deel: ' SP Utrecht Zandafgravingen inventariseren op afvaldumping '
Lees ook