Nieuws van de Socialistische Partij


Veiligheid spoorwegovergang moet snel verbeteren

08-03-99 Veilig Verkeer Nederland heeft alarm geslagen over het forse aantal dodelijke ongevallen op spoorwegovergangen in de eerste twee maanden van dit jaar. Er zouden inmiddels 17 slachtoffers zijn gevallen tegenover 23 in het hele voorgaande jaar. Volgens VVN is er vertraging ontstaan in het nemen van maatregelen en is een proef met vier halve overwegbomen steeds uitgesteld. SP-kamerlid Harry van Bommel ziet hierin aanleiding om spoedige maatregelen te vragen die de veiligheid te verhogen en heeft daartoe de volgende vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat:

1. Kent u heb bericht 'Veel meer doden op overwegen'?

2. Is het juist dat in de eerste twee maanden van dit jaar bij 13 ongevallen op overwegen al 17 mensen om het leven zijn gekomen?

3. Is in al die gevallen categorie 3 onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ongevallen?
Indien ja, is daarbij zowel aandacht besteed aan het weggedrag, de veiligheid van de overweg alsmede de tijd tussen het afsluiten van de overweg en het passeren van de trein?

4. Wat is er met resultaten van de onderzoeken naar ongevallen met dodelijke afloop gebeurd?

5. Is er de afgelopen jaren vertraging ontstaan in het treffen van veiligheidsmaatregelen bij spoorwegovergangen?
Indien ja, waar is die vertraging door veroorzaakt en bent u van plan die vertraging in te lopen?

6. Waarom is de proef met het nieuwe type overweg met 4 halve bomen verschillende malen uitgesteld en kunt u garanderen dat die op korte termijn wel wordt uitgevoerd?

7. Wat vindt u van de suggestie van Veilig Verkeer Nederland om bij overwegen met halve overwegbomen een fysieke scheiding aan te brengen zodat het onmogelijk wordt om zigzaggend de spoorwegovergang te passeren?

8. Bent u bereid te onderzoeken of een experiment met een dergelijke scheiding op de overweg wenselijk en mogelijk is?

9. Deelt u onze mening dat de toename in het aantal ongevallen met dodelijke afloop aanleiding moet zijn om versneld onbewaakte overwegen te beveiligen?
Indien ja, bent u daar toe bereid?
Indien neen, waarom niet?

Deel: ' SP veiligheid spoorwegovergang moet snel verbeteren '
Lees ook