Ingezonden persbericht

SP VERBIJSTERD OVER WREDE AANSLAGEN IN VS

Den Haag, 11 september 2002

De SP is geschokt door de aanslagen die vandaag op onschuldige Amerikaanse burgers zijn gepleegd. Het aangerichte menselijk leed overtreft in zijn uitwerking elk ander voorbeeld van dit soort aanslagen in het verleden. Geweld, terroristisch geweld en ook geweld gebruikt door staten, is van alle tijden. Maar terecht heeft de omvang van de doelbewuste moord op duizenden niets-vermoedende mannen, vrouwen en kinderen en het duivelse raffinement waarmee de aanslagen zijn gepleegd overal in de wereld hevige verontwaardiging losgemaakt.

De SP heeft respect voor de wijze waarop de premier op zijn persconferentie enerzijds zijn leedwezen betuigde met het Amerikaanse volk - de SP sluit zich daarbij volledig aan -, maar anderzijds ook opriep tot een beheerste reactie. De vrees is immers niet ongegrond dat deze aanslagen het begin vormen van een nieuwe keten van ongekende vormen van terreur en vergelding. Een escalatie van het geweld kan de tegenstellingen in de wereld ernstig vergroten en de wereldvrede in gevaar brengen.

De aanslagen tonen eens te meer aan hoe groot de kwetsbaarheid is van de moderne samenleving in de tijd dat de wereld een global village is geworden. Effectieve en sluitende wapening, letterlijk en figuurlijk, tegen deze vormen van terroristisch geweld is vrijwel een illusie. Dat betekent dat de wereld niet alleen de daders moet opsporen en bestraffen, maar ook een taak heeft in de opsporing en bestrijding van de voedingsbodems van het terrorisme.

Jan Marijnissen


-----
0412-633528

Zoekwoorden:

Deel: ' SP verbijsterd over wrede aanslagen in VS '
Lees ook