Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: Meer dan 100 interviews, achtergrondartikelen en columns zijn te lezen in de on-line versie van de Tribune, het nieuwsblad van de SP.

SP verheugd over tweede doorbraak voor asbestslachtoffers

30-03-99

De nieuwe regeling voor asbestslachtoffers die
staatssecretaris Hoogervorst vandaag bekend heeft gemaakt is een nieuwe - de tweede - doorbraak voor de asbestslachtoffers. Een kleine tienduizend asbestslachtoffers zal hiervan profiteren. Opnieuw is er vooruitgang geboekt voor die asbestslachtoffers die lijden aan de asbestziekte mesothelioom. De SP-fractie verwacht van het kabinet dat er nu ook met voortvarendheid gewerkt gaat worden aan een regeling voor asbestslachtoffers die lijden aan asbestose en longkanker.

Het op initiatief van de SP in 1995 opgerichte Comité Asbestslachtoffers heeft steeds geijverd voor het totstandkomen van een regeling waardoor asbestslachtoffers niet meer naar de rechter hoeven te stappen. De totstandkoming van het Asbestinstituut in 1998 was daarom een belangrijke doorbraak. Slachtoffers van de dodelijke asbestziekte mesothelioom kunnen via dit instituut een schadevergoeding krijgen van 100.000 gulden. Prof. De Ruiter, oud-minister van Justitie en door de regering gevraagd advies uit te brengen over het Asbestinstituut berekende dat tot 2030 alleen al aan mesothelioom 20.000 asbestslachtoffers zullen overlijden. Naar schatting van het Comité Asbestslachtoffers kan zo'n 35% van de asbestslachtoffers niet bij het Asbestinstituut terecht omdat hun vroegere werkgever niet meer bestaat, onvindbaar is of failliet verklaard, of omdat hun vordering is verjaard op grond van de wettelijke termijn van 30 jaar.
De vandaag door staatssecretaris Hoogervorst bekend gemaakte nieuwe regeling voor asbestslachtoffers is winst voor deze twee groepen slachtoffers. Immers op dit moment krijgen zij geen enkele vergoeding. Uitgaande van bovenstaande schatting komen zo'n kleine tienduizend asbestslachtoffers voor schadevergoeding op grond van deze nieuwe regeling in aanmerking. Omgerekend al gauw een bedrag van een kwart miljard gulden.
De SP-fractie roept het kabinet op nu met evengrote voortvarendheid te werken aan het totstandkomen van een schaderegeling voor de asbestslachtoffers die lijden aan asbestose of longkanker. Volgens genoemde prof. De Ruiter tot 2030 ook nog eens 20.000 mensen. Pas als die regeling er is, behoort de lijdensweg voor de asbestslachtoffers tot het verleden.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP verheugd over tweede doorbraak voor asbestslachtoffers '
Lees ook