Verlaging boetebedragen maakt Arbo-wet tandeloos
 
Vandaag berichtte de FNV over de resultaten van het overleg tussen Arbeidsinspectie en Openbaar Ministerie om de maximum boetebedragen in de Arbo-wetgeving met 80 procent te verlagen. "Schandalig", aldus Jan de Wit, Tweede-Kamerlid voor de SP: "Dergelijke lage boetes hebben geen enkel preventief effect meer. Als dit wordt doorgevoerd wordt het voor werkgevers straks nog financieel aantrekkelijk de wet te overtreden". De Wit is van mening dat de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie de afspraken tussen Arbeidsinspectie en OM ongedaan moeten maken. Daarnaast is het noodzakelijk te bezien of er geen aanvullende instrumenten nodig zijn om de Arbo-wet te handhaven. De Wit heeft daarom aan de ministers de volgende vragen gesteld:  

1. Heeft u kennis genomen van het FNV-bericht over de verlaging van de bestuurlijke boetes in de Arbo-wetgeving? (1)
 

2. Kunt u bevestigen dat er een overleg heeft plaatsgevonden tussen Arbeidsinspectie en Openbaar Ministerie en dat dit er in heeft geresulteerd dat de maximum boetebedragen in de Arbo-wetgeving met 80 procent zullen worden gereduceerd?
 

3. Zo nee, kunt u dan aangeven wat er wel waar is van de berichten?  

4. Is een van de redenen om de betreffende maximum boetebedragen te reduceren gelegen in het feit dat het OM op dit moment lagere boetes oplegt dan de Arbeidsinspectie, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijk is de vervolging door het OM af te wachten in plaats van de boete van de Arbeidsinspectie te voldoen?
Zijn er daarnaast nog andere redenen om de boetebedragen te verlagen?  

5. Erkent u dat van deze drastisch verlaagde boetebedragen niet langer een preventieve werking uitgaat en dat het lik-op-stuk-beleid in de Arbowet haar werkelijke betekenis verliest?
Zo nee, waarop baseert u uw opvatting dat dit niet het geval zou zijn?  

6. Bent u bereid stappen te nemen zodat de voorgenomen verlaging geen doorgang zal vinden?
 

7. Welke aanvullende maatregelen bent u van plan te nemen om de handhaving van de Arbo-wetgeving te verbeteren?
Zal daarbij het huidige beleid van het OM om lage boetes op te leggen in vergelijking met de Arbeidsinspectie worden betrokken?
________________________________________________ (1) Persbericht FNV-Bondgenoten, 27 september 1999 Inlichtingen: Jan de Wit, (070) 318 2807, (045) 571 4083, 06 - 2278 8042

Deel: ' SP Verlaging boetebedragen maakt Arbo-wet tandeloos '
Lees ook