Den Haag, 20 maart 2000

De invoering van het nieuwe belastingstelsel leidt ertoe dat vermogenden in het jaar 2001 niet alleen geen vermogensbelasting betalen maar ook nog niet onderworpen zijn aan de nieuwe vermogensrendementsheffing. SP-senator Bob Ruers wil dat Staatssecretaris Vermeend de invoeringswet hierop aanpast.

Belastingplichtigen die nu vermogenbelasting betalen hoeven volgend jaar (2001) geen aanslag voor de vermogensbelasting te verwachten. Immers, op grond van de huidige vermogensbelasting wordt het vermogen bepaald per 1januari en deze vermogensbelasting wordt per 1 januari 2001 afgeschaft. Maar ook hoeven vermogenden in 2001 nog geen vermogensrendementsheffing te betalen, want die heffing hoeven zij eerst een jaar later, in 2002, te betalen.

Dus betalen vermogenden over het jaar 2001 geen vermogensbelasting meer en hoeven ze in dat jaar ook nog geen vermogensrendementsheffing te betalen. Daardoor ontstaat er een vertraging in de betaling van belasting over het vermogen van één jaar. In totaal scheelt dit in 2001 ruim 1,3 miljard gulden aan vermogensbelasting. Pas in  2002 betalen de vermogenden de vermogensrendementsheffing over het jaar 2001, maar dan heeft de staat al een verlies geleden van 1,3 miljard gulden.

De SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Bob Ruers heeft in de schriftelijke reactie op de belastingherziening gevraagd deze fout recht te zetten door de afschaffing van  de vermogensbelasting één jaar uit te stellen, dat wil zeggen tot 1 januari 2002.

Inlichtingen:
Bob Ruers (030) 2109911 of (070) 3129200
Ewout Irrgang (070) 3183812 of (020) 6703177

Zoekwoorden:

Deel: ' SP vermogensbelasting te vroeg afgeschaft '
Lees ook