Nieuws van de Socialistische Partij


SP verontwaardigd over reactie Adelmund op inzet ouderbijdrage


12-07-99

De SP is verontwaardigd over de reactie van
staatssecretaris Adelmund van Onderwijs op het besluit van de r.k. basisschool Antonius Abt te Bokhoven om een bijdrage van de ouders te vragen om een extra leerkracht aan te stellen. Adelmund legt zich neer bij het feit dat een school ouders om een financiële bijdrage voor het aanstellen van een extra leerkracht vraagt, terwijl ze dit in principe ongewenst vindt. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel capituleert Adelmund hiermee aan de toenemende tweedeling in het onderwijs. Die tweedeling zal door de marktwerking die zij toestaat verder vergroot worden. Ouders met een hoog inkomen zullen straks tegen extra betaling beter onderwijs in kleine klassen eisen.
Met haar standpunt neemt Adelmund bovendien afstand van de onder haar voorgangster Netelenbos afgesproken praktijk met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. In 1995 heeft Netelenbos met het onderwijsveld afgesproken dat de vrijwillige ouderbijdrage alleen gevraagd mocht worden voor extra voorzieningen zoals het boekenfonds, schoolreisjes of de Sinterklaas- en Kerstviering. Voor zaken die voor het reguliere onderwijs gerekend konden worden mocht geen ouderbijdrage gevraagd worden. Nu Adelmund daar afstand van neemt zet zij de deur open naar grote kwaliteitsverschillen tussen scholen onderling. Ze maakt het daarmee mogelijk dat ouders met een hoog inkomen beter onderwijs voor hun kinderen kunnen inkopen. Volgens Van Bommel zijn we hiermee terug bij af. In het begin van deze eeuw kregen kinderen uit welgestelde milieus ook beter onderwijs. Van Bommel vindt het onbegrijpelijk dat een sociaal-democrate als Adelmund zegt te zijn zich neerlegt bij deze kansenongelijkheid voor kinderen. De SP'er heeft aangekondigd het er niet bij te laten zitten en na het zomerreces Adelmund te zullen confronteren met de asociale gevolgen van haar beleid.

Deel: ' SP verontwaardigd over reactie Adelmund ouderbijdrage '
Lees ook