Extra ontsluiting Schiedams sportpark

Vragen artikel 36 Reglement van Orde Vlaardingen, 30 augustus 2016

Betreft: Extra ontsluiting Schiedams sportpark

Geacht college,

We lezen de laatste tijd in diverse media dat de gemeente Schiedam alsnog wil inzetten op een tweede ontsluitingsweg naar het Sportpark Willem-Alexander (voorheen Sportpark A4), iets waar onze fractie zich de nodige zorgen over maakt. Dit omdat zowel de Vlaardingse gemeenteraad, als het Vlaardingse college zich hier duidelijk over heeft uitgesproken. In oktober van vorig jaar heeft het college haar steun uitgesproken aan de bewoners in de Holy om niet in te stemmen met een extra ontsluitingsroute voor het sportpark om bewoners geen extra overlast te bezorgen. Verder heeft het college ook haar steun toegezegd aan bewoners, en ondersteund tegen een parkeergelegenheid te zijn aan de Vlaardingse zijde. Het is dan weliswaar grotendeels op Schiedams grondgebied, maar het college heeft aangegeven de bewoners hierbij te steunen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen;

1. Aangezien het Vlaardingse college in oktober een duidelijk standpunt over een extra ontsluitingsroute heeft ingenomen voor het Schiedamse sportpark, vragen wij ons af hoe het Vlaardingse college omgaat met de wens van Schiedam voor een extra ontsluitingsroute?

2. Door deze extra ontsluiting zullen er extra verkeersbewegingen ontstaan. Er waren plannen om de gevaarlijke en drukke kruising Zwanensingel/Zwaluwenlaan te vervangen door een rotonde. Het plan voor deze rotonde is echter wegbezuinigd, tot ontsteltenis van de omwonenden.

Bent u in geval van een extra ontsluiting van het sportpark voornemens deze rotonde alsnog aan te leggen, en zo ja, is Schiedam als veroorzaker van de extra verkeersdrukte bereid de kosten daarvan te betalen?

3. Staat het college nog steeds achter het standpunt van oktober 2015, dat het de Vlaardingse bewoners steunt en geen extra ontsluitingroute voor autoverkeer wil die tot overlast van bewoners zal gaan leiden. Zo nee, waarom is uw mening hierin veranderd?

4. Is de mening van dit college nog steeds dat ook de parkeergelegenheid aan Vlaardingse zijde van het sportpark niet gewenst is? Zo nee, waarom is uw mening hierin veranderd?

5. Aangezien Vlaardingen op vele punten met Schiedam probeert mee te denken over en voor het Schiedamse sportpark, als voorbeeld is er aangeboden om aanvoer van bouwmateriaal via Vlaardingse zijde mogelijk te maken. Daarom heeft onze fractie de vraag hoe het Vlaardingse college er mee gaat dat Schiedam blijft aandringen op een extra ontsluitingsroute?

6. Heeft het Vlaardingse college een goede verhouding met Schiedam betreft alle zaken omtrent het Sportpark?

Als je media goed volgt, dan lijkt het soms dat dit niet zo is. Dit terwijl de gemeenteraad er op heeft aangedrongen in goed gesprek met Schiedam te blijven.

Met vriendelijke groet,

Arjan Sterenberg

Raadslid SP

Deel: ' SP Vlaardingen stelt vragen over extra ontsluiting Schiedams sportpark '


Lees ook