Gemeente wil vervuiling Broekpolder met Hooglanders verdoezelen.

Het Tweede-Kamerlid Poppe (SP) wil van de minister van LNV weten of het wel verantwoord is Schotse Hooglanders uit te zetten in de Vlaardingse Broekpolder. De gemeente Vlaardingen wil de runderen uitzetten in deze polder, in de jaren zestig en zeventig opgespoten met ernstig vervuild bagger uit de petroleumhavens van Rotterdam, om deze een "natuurlijker uiterlijk" te geven. De grond bevat nu onder meer hoge concentraties cadmium en de bestrijdingsmiddelen Aldrien en Dieldrin.

Op aandrang van Poppe is, toen hij nog raadslid in Vlaardingen was, besloten dat het water uit de polder gezuiverd moet worden voordat het geloosd mag worden op de Vlaardingse vaart. Deze zuivering zal binnen afzienbare tijd geplaatst worden. Poppe acht het geen juiste zaak met Hooglanders te experimenteren om dit vervuilde gebied een "natuurlijker" aanzien te geven als de gezondheid van deze runderen mogelijk gevaar loopt.

Vragen SP:


1. Kent de minister het bericht "Hooglanders moeten grazen op giftige grond" en klopt het weergegeven standpunt van de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid?

 2. Is het voorstel van de Veterinaire Inspectie om begrazing met hooglanders van een ernstig verontreinigde polder toe te staan, mits het vlees niet gebruikt wordt voor menselijke consumptie en de effecten gemonitord worden, in overeenstemming met de wetgeving en overige doelstellingen inzake het dierwelzijn?

 3. Is het de minister bekend dat de afwatering van het onderhavige gebied gezuiverd moet gaan worden voordat het op omliggend boezemwater geloosd mag worden? Zo ja: kan in een dergelijke situatie het drenken van de dieren met ditzelfde water dan wél verantwoord zijn?

 4. Heeft de Veterinaire Inspectie zich vóór het bepalen van haar standpunt op de hoogte gesteld van de exacte samenstelling van de bodem- en grondwaterverontreiniging van de Broekpolder?

Zo nee: waarom niet?


5. Acht de minister, alles overwegende, het uitzetten van Schotse Hooglanders in deze met verontreinigd havenslib opgespoten polder verantwoord?

 

Inlichtingen:

Remi Poppe, tel.(070)3182802, (06)53359394.

Deel: ' SP Vlaardingen verdoezelt vervuiling Broekpolder '
Lees ook