Den Haag, 20-10-1999

SP-Tweede-Kamerlid Harry van Bommel heeft Minister Netelenbos gevraagd te onderzoeken of buitenlandse voetbalsupporters voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar met de trein of per touringcar naar Nederland kunnen worden vervoerd. Het blijkt namelijk dat extra supportersvluchten vrijwel zeker niet zullen passen binnen de 420.000 starts en landingen die Schiphol mag verwerken.

De problemen rond Champions Leaguefinale van vorig jaar in Amsterdam liggen nog vers in het geheugen. Toen kon de finale pas doorgaan nadat het kabinet besloot om eenmalig 90 extra vluchten toe te staan voor het vervoer ten behoeve van de finale. De toenmalige Minister van verkeer, Jorritsma, antwoordde op vragen van het SP-kamerlid Poppe dat dat eenmalig was. In de toekomst zou zoiets niet meer kunnen gebeuren, omdat van de ervaringen was geleerd. Zij verwachtte dan ook geen problemen ten aanzien van de verdeling van vliegrechten voor Euro 2000, omdat er nog ruim voldoende tijd zou zijn om actie te ondernemen.
Nu blijkt dat begin volgende maand de vluchten voor het zomerseizoen al worden verdeeld, terwijl pas in januari duidelijk wordt waar de EK-deelnemers zullen voetballen en hoeveel supporters naar Nederland zullen afreizen. Voor hen zijn er dan geen vliegrechten meer te verdelen. De SP vindt dat dit er niet toe mag leiden dat er opnieuw 'eenmalig' extra vluchten worden toegestaan. Dat leidt tot onaanvaardbare geluidsoverlast voor omwonenden. Om het toernooi toch tot een succes te maken, moeten de voetbalsupporters op een alternatieve manier naar Nederland reizen.

Van Bommel heeft de Minister de volgende vragen gesteld:
1.Kent u het bericht 'Voetbalvluchten komen in de knel' en herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op vragen van de leden Poppe, Te Veldhuis en Rijpstra en Van den Berg naar aanleiding van de finale van de Champions League in Amsterdam in 1998?

2.Is het juist dat de supportersvluchten voor het Europees kampioenschap voetbal in 2000 niet passen binnen de toegestane 420.000 starts en landingen?

3.Is de Minister het ermee eens dat het verstandig zou zijn om begin november 1999 nog niet alle beschikbare vliegrechten voor het zomerseizoen toe te kennen, zodat rekening gehouden kan worden met extra vluchten als gevolg van het Europees kampioenschap voetbal?

4.Op 15 juni 1998 heeft uw ambtsvoorgangster geantwoord op de vragen van de heer Poppe dat de regelgeving geen mogelijkheden biedt om een deel van de capaciteit apart te houden voor een bepaalde categorie vluchten. Bestaat die regelgeving nog steeds?

5.Is de Minister van mening dat de Nederlandse regering ten aanzien van Schiphol een zelfstandig beleid moet kunnen voeren om eventuele problemen het hoofd te kunnen bieden?

6.Uw ambtsvoorgangster antwoordde op de aanvullende vragen van de leden Te Veldhuis en Rijpstra dat zij verwachtte dat de Europese Commissie binnen afzienbare tijd een voorstel tot herziening van de EU slotsregeling zou indienen. Is dat inmiddels gebeurd?
Zo nee, wanneer zal dit volgens u gebeuren en verwacht u dan dat de regelgeving ten aanzien van het apart houden van een deel van de capaciteit wordt veranderd? Zo ja, is het dan zo dat er niets is veranderd ten aanzien van het apart houden van een deel van de capaciteit voor een bepaalde categorie vluchten?

7.Is de Minister bereid om actief bij te dragen aan pogingen de internationale regelgeving zodanig aan te passen dat een zelfstandig beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van vliegrechten bij grote evenementen, zoals het Europees kampioenschap voetbal in 2000, niet gefrustreerd wordt?
Hoe schat de Minister de kans op succes van een dergelijk bijdrage in?

8.Kan de Minister garanderen dat de normen ten aanzien van het aantal vliegbewegingen en ten aanzien van de geluidshinder rondom Schiphol als gevolg van het Europees kampioenschap voetbal in 2000 niet worden overschreden?

9.Is de Minister bereid de mogelijkheden van supportersvervoer per trein of per touringcar als alternatief voor vervoer per vliegtuig te onderzoeken?

Informatie:
Harry van Bommel 070-3182805 / 06-22788043
Joost Meilof 070-3183815

Deel: ' SP Voetbalfans Euro 2000 moeten per trein of bus reizen '
Lees ook