Den Haag, 2 november 1999.

SP kamerlid Jan de Wit stelt voor geldboetes, opgelegd door de rechter, inkomensafhankelijk te maken. Geldboetes worden steeds meer opgelegd. In het huidige stelsel wordt een geldboete niet door iedere verdachte als straf ervaren. Een boete die voor de één een kleinigheid is, kan voor de ander financieel een buitenproportionele aanslag zijn. Reden genoeg om een stelsel van inkomensafhankelijke boetes in te voeren.

Nu hanteert het Openbaar Ministerie een systeem van standaardboetes per categorie delicten. De rechter moet bij het opleggen van een geldboete weliswaar rekening houden met de draagkracht van de verdachte, maar dit is in de wet onduidelijk en vrijblijvend geformuleerd: de rechter moet kijken naar het inkomen en naar uitgaven 'in de mate waarin hij dat nodig oordeelt', zo zegt de wet. Uit onderzoek onder rechters is gebleken dat zij van mening verschillen over wat er nu precies onder de draagkracht van de verdachte moet worden verstaan. De ene rechter houdt rekening met meer lasten dan de andere.

Inkomensafhankelijke boetes zijn in een groot aantal Europese landen zoals bijvoorbeeld Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Portugal al een lang bestaande praktijk. Ook in ons land is het inkomensafhankelijk maken van boetes aan de orde geweest, voor het laatst in 1995 door de commissie Korthals- Altes. 'Wellicht moet er in de toekomst,' aldus de commissie destijds, 'een grondiger onderzoek worden ingesteld naar de voordelen van inkomensafhankelijke boetes.'

Het moment is gekomen om op dit gebied zaken te doen. De voordelen van inkomensafhankelijke boetes zijn overduidelijk: veroordeling naar draagkracht. Er gaat bovendien een grotere preventieve werking van uit omdat men weet dat de correctie via de geldboete is afgestemd op de economische positie die men in de samenleving heeft.

De huidige discussie over de grondslagen van ons strafstelsel is een mooie gelegenheid om het idee van inkomensafhankelijke boetes in de discussie te betrekken en beslissingen hierover te nemen.

Inlichtingen: Jan de Wit, lid Tweede Kamer voor de SP 070 3182807 of 06 22788042

Deel: ' SP Voorstel invoering inkomensafhankelijke boetes '
Lees ook