SP

SP vraagt mening Hermans over voorstel NTI

SP vraagt mening Hermans over voorstel NTI

Het particuliere Nederlands Taleninstituut (NTI) heeft vijftien door de overheid bekostigde hogescholen het bod gedaan om met ze samen te werken of ze over te nemen. Morgen zal SP-Kamerlid Harry van Bommel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een brief vragen met zijn reactie op het voorstel van NTI. Van Bommel wil op korte termijn een fundamenteel debat met de minister over deze ontwikkeling.

De SP vreest dat opleidingen die geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door particuliere instellingen zich commercieel zullen gaan gedragen. Deze ontwikkeling is reeds gaande in het wetenschappelijk onderwijs en het mbo. Universiteiten en mbo-instellingen ontplooien steeds meer commerciële activiteiten. Onlangs is daar het voortgezet onderwijs bijgekomen. De SP is bang dat hierdoor Amerikaanse toestanden zullen ontstaan in het Nederlandse onderwijs. Van Bommel constateert dat het in het onderwijs dezelfde kant op gaat als in de gezondheidszorg. De tweedeling in het onderwijs neemt toe, omdat ouders met hogere inkomens beter onderwijs kunnen inkopen voor hun kinderen.

Deel: ' SP vraagt mening Hermans over voorstel NTI '
Lees ook