SP

SP vraagt om oplossing wachtlijsten jeugdzorg

SP vraagt om oplossing wachtlijsten jeugdzorg

Den Haag, 5 maart 1999

SP VRAAGT OM OPLOSSING WACHTLIJSTEN JEUDZORG

SP-kamerlid Kant vindt dat de overheid over de brug moet komen met extra geld voor de toegang tot de jeugdzorg. De overheid erkent de financiële tekorten maar stelt de oplossing uit in afwachting van mogelijke extra opbrengsten van fiscalisering van de omroepbijdragen.
De bureaus jeugdzorg zijn mede opgezet om de toegang tot deze zorg laagdrempelig te maken. Wachtlijsten zijn hiermee in strijd. Naast opstopping bij de poort, namelijk wachtlijsten bij de bureaus jeugdzorg, is ook de weg "na de poort" verstopt, door de wachtlijsten bij de zorg en hulpverlening. Met als gevolg geleur met kinderen en problemen die verergeren. "Een aantal kinderen komt zelfs op straat terecht. Dat kunnen we niet toestaan en daarom moet onmiddellijk ingegrepen worden. Dit kan niet afhankelijk worden gesteld van een mogelijke fiscalisering. Bovendien moet het onderzoek hiernaar nog worden uitgevoerd," aldus Kant. Zij heeft daarom aan staatssecretaris Vliegenthart de volgende vragen gesteld.


1. Is het u bekend dat vanwege financiële tekorten bij de bureaus Jeugdzorg in Arnhem en Nijmegen reeds wachtlijsten zijn ingesteld en dit mogelijk over enkele maanden ook zal gebeuren bij het bureau jeugdzorg Doetinchem? (1)

2. Kunt u inzicht geven in de situatie elders in het land inzake de gevolgen van de financiële tekorten bijvoorbeeld wat betreft wachtlijsten?

3. Vindt u het acceptabel dat nu niet alleen bij de "achterdeur" maar reeds bij de "voordeur"
wachtlijsten ontstaan?

4. Bent u van mening dat hier gelijk een oplossing voor gezocht dient te worden en niet afgewacht dient te worden of eventuele extra middelen beschikbaar komen uit opbrengsten van fiscalisering omroepbijdragen? Zo ja, bent u bereid in het kabinet elders om voorlopige financiële middelen te pleiten, zeker indien zou blijken dat mogelijke extra middelen uit de provincie onvoldoende blijken te zijn?

(1) Gelders Dagblad 1 maart 1999

Voor meer info: Agnes Kant, 06-51262918


05 mrt 99 14:58

Deel: ' SP vraagt om oplossing wachtlijsten jeugdzorg '
Lees ook