SP

SP vraagt weer opheldering asbest bij defensie

SP vraagt weer opheldering asbest bij defensie

In het kader van het parlementair onderzoek in de Cannerberg affaire gaf de toenmalige staatssecretaris van Defensie Gmelich Meijling een en andermaal toe dat de Staat onzorgvuldig en nalatig had gehandeld tegenover de duizenden militairen en burgers die in de Cannerberg hadden gewerkt en daar blootgesteld waren aan asbest. Beterschap werd beloofd.
Onbegrijpelijk is het daarom dat bijna op datzelfde moment werknemers blijken te zijn blootgesteld aan asbest bij reparatiewerkzaamheden aan de Tromp op de marinewerf in Den Helder. Opnieuw blijkt de noodzaak dat Defensie werkt aan een inventarisatie van de gebouwen, voertuigen, schepen en overig materieel waarin asbest is verwerkt, en dat er een plan van aanpak komt om dit asbest te verwijderen.
Vandaar dat SP Tweede Kamerlid Jan de Wit de volgende schriftelijke heeft gesteld:


1. Heeft u kennis genomen van het bericht ~Marinepersoneel blootgesteld aan asbest~ en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Marijnissen en het ~Rijkswerf: dossier arbeidsinspectie toont falen defensie aan~ ?

2. Kloppen de beschreven feiten?
Zo nee: wat zijn dan wel de feiten?
Zo ja:
Hoe is het mogelijk dat in januari 1997 - terwijl de commotie over de Cannerberg een hoogtepunt bereikt had en juist binnen de Defensiestaf de alertheid op de asbestproblematiek maximaal zou moeten zijn- bewust is besloten om zonder de vereiste voorzorgsmaatregelen personeel aan asbest bloot te stellen? Welke consequenties verbindt u hieraan voor de betrokken leidinggevenden en de procedures binnen de Defensiestaf?

3. Erkent de Staat de aansprakelijkheid ten opzichte van de werknemers die blootgesteld zijn aan asbest tijdens werkzaamheden aan de ms. Tromp en bent u bereid de betreffende personen hierover zo spoedig mogelijk te informeren?

4. Hoe is de stand van zaken bij de systematische inventarisatie van asbesttoepassingen binnen Defensie, alsmede het maken van een Plan van Aanpak voor de verantwoorde verwijdering van het aanwezige asbest?


11 feb 99 15:10

Deel: ' SP vraagt opnieuw opheldering asbest bij defensie '
Lees ook