SP

SP-vragen over Amerikaanse beïnvloeding stemgedrag

Persbericht

Den Haag, 3 maart 3002

L.S.

Bij deze de vragen van het SP-Kamerlid Harry van Bommel aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken.

1. Is het u bekend dat de Amerikaanse regering het stemgedrag van leden uit de VN-Veiligheidsraad over een nieuwe resolutie met betrekking tot Irak met het onthouden of bieden van financiële of andere steun probeert te beïnvloeden? (1)
2. Wat is uw oordeel over deze handelswijze? 3. Bent u bereid de Amerikaanse ambassadeur te ontbieden om opheldering over deze handelswijze te vragen?
Indien neen, waarom niet?
4. Is de Nederlandse regering zelf op een of andere wijze met deze handelswijze van de VS geconfronteerd?
Indien ja, wat betrof dit concreet?

(1) NOS-Journaal, 3 maart 2003, 20.00 uur, Netwerk, Ned 1 20.35 uur.


03 mrt 03 22:08

Deel: ' SP-vragen over Amerikaanse beïnvloeding stemgedrag '
Lees ook