Gemeente Leiden

Bestemmingsplan Oostvlietpolder

Schriftelijke vragen van P. DAY (SP)
inzake bestemmingsplan Oostvlietpolder
(ingekomen 19 januari 2000)

Op grond van een bekendmaking verschenen in het Leidsch Dagblad van vrijdag 7
januari jl. waarin de minister van VROM
'overweegt over te gaan tot vervanging van het besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, d.d. 30 november 1999 inzake goedkeuring van het bestemmingsplan
"Oostvlietpolder" van de gemeente Leiden wegens kennelijke strijd met het nationaal ruimtelijk beleid, in casu de bestemming van een bedrijventerrein in de
rijksbufferzone', wil ik u de volgende
vragen stellen.


1. Was u bekend met deze advertentie?
2. Zo ja, wat is uw reactie hierop?

3. Wat houdt deze vervanging in?

4. Welke consequenties heeft deze
maatregel voor het overleg van de
Provincie met de gemeente Leiden?

5. Welke consequenties heeft deze
maatregel voor de baggerstort-bestemming?
6. Wilt u een eventuele briefwisseling van het College van Gedeputeerde Staten met de minister van VROM over dit bestemmingsplan ter kennisname aan de leden van de
commissie EGTP en/of voor Ruimtelijke
Ordening, Wonen en Verkeer doen toekomen?
7. De bekendmaking stond op een
onopvallende plaats midden tussen de
commerciële advertenties. Wie worden
geacht de bekendmaking te lezen? Indien de burgers, waarom staat de bekendmaking dan op zo'n weinig toepasselijke plaats?

Zoekwoorden:

Deel: ' SP vragen over bestemmingsplan Oostvlietpolder Leiden '
Lees ook