SP vreest uitverkoop regionale publieke omroepen

De publieke omroep Limburg TV en de commerciële TV 8 Limburg gaan fuseren. Met deze fusie ontstaat volgens de SP het risico dat de in de publieke omroep geïnvesteerde middelen dienstbaar worden gemaakt aan commerciële doelen. Daarnaast zouden meer regionale publieke en commerciële omroepen dit voorbeeld kunnen gaan volgen. "Een ongewenste ontwikkeling", aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel. Hij heeft staatssecretaris Van der Ploeg van Mediazaken daarom vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Is het u bekend dat de publieke Omroep Limburg TV en de commerciële TV 8 Limburg gaan fuseren?

2. Ontstaat er door deze fusie niet het risico dat de in de publieke omroep geïnvesteerde middelen dienstbaar worden gemaakt aan commerciële doelen?

Indien ja, is dit niet in strijd met de letter en geest van de Mediawet? Indien neen, hoe denkt u dit te garanderen?

3. Verwacht u dat er op termijn meer fusies zullen ontstaan tussen regionale commerciële en publieke omroepen?

Indien ja, vindt u dit een wenselijke ontwikkeling?

Deel: ' SP vreest uitverkoop regionale publieke omroepen '
Lees ook