Den Haag, 11 januari 2000.

(gerectificeerd bericht)

SP: wegtreiteren langkampeerders gaat door

SP-kamerlid Remi Poppe heeft staatssecretaris Faber en minister Peper opheldering gevraagd over de herstructurering van het naturisten-recreatieterrein Flevonatuur in Zeewolde. Dit is in zijn ogen het zoveelste voorbeeld van de afbraak van betaalbare openluchtrecreatie en het oprukken van sluikbebouwing in het buitengebied. Een kwalijke ontwikkeling die de overheid tot dusver geen strobreed in de weg heeft gelegd. Door het systematisch wegtreiteren van langkampeerders zijn naar schatting van de SP in vier jaar tijd al vijf tot tienduizend langkampeerplaatsen vervangen door koopchalets, die de ondernemers per stuk f 50.000 tot f 300.000 opleveren. Veelal worden deze chalets (illegaal) permanent bewoond, waarmee het restrictief bouwbeleid in het buitengebied omzeild wordt. Tegelijkertijd worden minder vermogende recreanten in de aantrekkelijke natuurgebieden van de markt gedrukt.

Flevonatuur is een van de grootste naturistenterreinen van Europa, met ca. 600 kampeerplaatsen, 70 bungalows en een aantal recreatieve faciliteiten. Eigenaar van de grond is de rijksoverheid, die het terrein in de jaren zeventig verpachtte aan een coöperatieve vereniging van recreanten. In 1997 is de exploitatie in handen gekomen van een aantal particuliere beleggers, die al lange tijd op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug bezig zijn met het ombouwen van campings tot chaletparken, en die het terrein zo snel mogelijk op een lucratieve manier willen uitponden. Poppe dringt sinds de afschaffing van de kampeerwet in 1996 aan op een betere rechtsbescherming van langkampeerders. De toenmalig verantwoordelijke bewindsman Van Aartsen wilde hier echter niet aan. Daardoor bleef het bij een convenant tussen ANWB, Consumentenbond en Recron, dat in de praktijk een papieren tijger blijkt.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:


1. Heeft u kennis genomen van de artikelen "De campingoorlog; langkampeerders versus recreatieondernemers" en "Flevonatuur grijpt laatste strohalm"?


2. Klopt het dat naturistencamping Flevonatuur in Zeewolde, gelegen op een perceel dat eigendom is van de rijksoverheid, momenteel door een particuliere exploitatiemaatschappij geherstructureerd wordt tegen de wens van de overgrote meerderheid van de recreanten, vertegenwoordigd door de coöperatieve vereniging (CV) Flevonatuur?


3. Klopt het dat voor deze herstructurering op grote schaal bomen gekapt worden zonder kapvergunning van het bevoegd gezag en dat -ondanks herhaalde aangifte van dit feit- de regiopolitie tot dusver hiertegen niet is opgetreden? Idem, voor het dempen en graven van sloten. Zo ja: wat is hiervoor uw verklaring?


4. Staat u positief tegenover het behoud van Flevonatuur als betaalbaar non-profit naturistenterrein, met het zwaartepunt op kamperen? Zo ja: bent u bereid om op te treden tegen een exploitant die tegen de wil van de pachter, de CV Flevonatuur, een sluipende ombouw tot bungalowpark door wil voeren, waarmee het zoveelste terrein voor betaalbare verblijfsrecreatie wordt onttrokken aan zijn oorspronkelijke functie?


5. Bent u nog steeds van mening dat de omzetting van langkampeerplaatsen in chalets niet onderzocht hoeft te worden, nu ook uit RO-kringen signalen komen dat herstructurering van campings een populaire sluikroute voor bouwactiviteiten in gebieden met restrictief beleid is geworden?

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel.(06)51844755

Deel: ' SP wegtreiteren langkampeerders gaat door '
Lees ook