SP

SP wil instandhouding Amsterdams bus- en tramnet

SP wil instandhouding Amsterdams bus- en tramnet

SP wil garantie instandhouding Amsterdams bus- en tramnet

De aanleg van de Noord-Zuid metrolijn zal het bovengrondse openbaar vervoer in de hoofdstad aantasten indien minister Netelenbos vasthoudt aan een besparing van 3,6 op de rijksbijdrage. SP-Kamerlid Harry van Bommel wil van de minister weten of zij desondanks vasthoudt aan die besparing. Hij wil tevens weten of de minister het aanvaardbaar vindt dat er nu al in de frequenties van het bus- en tramnet wordt gesneden en antwoord krijgen op de vraag of dit in strijd is met beloften die de gemeente heeft gedaan ten tijde van het referendum over de metrolijn. De SP zou het niet aanvaardbaar vinden dat de nieuwe metrolijn het bestaande net van openbaar vervoer aantast en zal bij het nog te voeren overleg over de Noord-Zuid metro garanties eisen om dit te voorkomen. Van Bommel heeft vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht ~Metrolijn blijft duur~ uit Trouw van heden?

2. Is het juist dat de door u gewenste besparing van 3,6 op de bijdrage aan de kosten van het openbaar vervoer in de hoofdstad na ingebruikname van de Noord-Zuidlijn volgens de laatste berekeningen niet kan worden gehaald?

Indien ja, gaat u akkoord met een geringere besparing?

3. Wordt er door de gemeente Amsterdam nu al bezuinigd op de exploitatielasten door aan de rand van de stad de frequentie van het openbaar vervoer te verlagen?

Indien ja, vindt u dat aanvaardbaar?

4. Is het verlagen van de frequentie van lijnen in strijd met beloften die de gemeente heeft gedaan bij het referendum over de Noord-Zuidlijn?

5. Kan vasthouden aan de besparing van 3,6 inhouden dat er fors in het bus- en tramnet moet worden gesnoeid?

6. Deelt u onze mening dat aanleg van de Noord-Zuidlijn niet mag resulteren in verschraling van het bovengrondse openbaar vervoer in de hoofdstad?

Deel: ' SP wil garantie instandhouding Amsterdams bus- en tramnet '
Lees ook