SP wil groei regionale luchthavens aan banden leggen

De turbulente groei van de regionale luchthavens moet volgens de SP aan banden worden gelegd. De luchthaven Maastricht-Achen groeide de eerste vijf maanden van dit jaar volgens berichten met 39%. SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft de ministers van V&W en VROM naar de (milieu-)gevolgen van die groei gevraagd. Het Kamerlid maakt vooral bezwaar tegen de binnenlandse vluchten omdat die het milieu onnodig zwaar belasten terwijl er voldoende alternatieve transportmogelijkheden beschikbaar zijn.

Vragen Van Bommel aan de ministers van V & W en VROM:

 


1. Kent u het bericht "Luchthaven bij Maastricht groeit als kool"?
2. Is het juist dat de groei van het aantal passagiers de eerste vijf maanden van dit jaar met 39% is gestegen ten opzicht van vorig jaar?
3. Tot welk aantal vluchten of passagiers wilt u Beek maximaal door laten groeien?

4. Kunt u aangeven welke consequenties de huidige groei heeft voor geluidhinder, luchtverontreiniging en externe veiligheid?
5. Is het juist dat de helft van de passagiers afkomstig is uit België en Duitsland? Indien ja, is hier sprake van een toename?
6. Is het juist dat het aantal lijnvluchten Maastricht - Amsterdam is toegenomen? Indien ja, in welke mate?

7. Deelt u de mening dat binnenlandse vluchten het milieu onnodig zwaar belasten en, gezien de beschikbaarheid van alternatieve transportmogelijkheden, ontmoedigd dienen te worden? Indien ja, wat gaat u daartoe doen? Indien neen, waarom niet?

Deel: ' SP wil groei regionale luchthavens aan banden leggen '
Lees ook