Den Haag, 5 april 2000

De SP-fractie in de Tweede Kamer is van mening dat de evaluatie van de bijstandswet niet deugt. Woordvoerder Jan de Wit: "Op de meest essentiële vragen wordt geen of onvoldoende antwoord gegeven. De belangrijkste vraag wat mij betreft, namelijk of de Algemene Bijstandswet een substantiële bijdrage levert aan het oplossen van het armoedeprobleem, wordt niet eens gesteld."

Het antwoord op die vraag kan De Wit zelf wel geven. De Wit: "Het is natuurlijk een kwestie van politiek dat de gevoelige vraag naar de oplossing van de armoede in Nederland hier niet is gesteld, want die zou negatief moeten worden beantwoord. Althans volgens de laatste armoedemonitor van het CBS is het aantal arme huishouden zelfs toegenomen. Ondanks hoge economische groei!"

Ook op de vragen die in de evaluatie wel aan bod komen worden volgens Jan de Wit ook geen bevredigende antwoorden gegeven. Hij deelt de opvatting van de externe toetsingscommissie dat op basis van het beschikbare materiaal de hoofdconclusie van de evaluatie die het kabinet onderschrijft niet mag worden getrokken. "De rechtsongelijkheid is als gevolg van de nieuwe Algemene bijstandswet ontegenzeggelijk groter geworden, terwijl ik de conclusie dat met deze wet de inkomensgarantie en de activering van mensen in de bijstand goed gewaarborgd zijn, niet durf te trekken. Voor mij is wel duidelijk dat er weer landelijke normen gehanteerd moeten worden en dat die ook een stuk omhoog moeten."

Informatie: Jan de Wit: (070) 318 2807 of 06- 22 78 80 42

                    Tuur Elzinga: (070) 318 3807 of 06- 24 27 29 80

Deel: ' SP wil hogere landelijke bijstandsnorm '
Lees ook